ເມືອງຫົງສາແຈ້ງ ໃຫ້ຂ້າໝູພັນຈໍາໜ່າຍແທນໝູລາດ ກັນພະຍາດຕິດແປດຈາກສັດພື້ນເມືອງ

ເມືອງຫົງສາແຈ້ງ ໃຫ້ຂ້າໝູພັນຈໍາໜ່າຍແທນໝູລາດ ກັນພະຍາດຕິດແປດຈາກສັດພື້ນເມືອງ

16th March 2020 0 By Education

ກ່ອນໜ້ານີ້ເຂດເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີເກີດມີການລະບາດຂອງພະຍາດສັດໃຫຍ່ເຊິ່ງເປັນພະຍາດຕິດແປດ ເປັນຕົ້ນ ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ-ຄວາຍ ແລະ ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ເຊິ່ງເມືອງຫົງສາເອງ ພ້ອມດ້ວຍເມືອງອ້ອມຂ້າງໄດ້ຢຸດສະງັກການບໍລິໂພກຊີ້ນສັດໃຫຍ່ໄປໄລຍະໜຶ່ງ. ແຕ່ຫຼ້າສຸດ ເມືອງຫົງສາໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ກັບມາບໍລິໂພກສັດໄດ້ ໂດຍຈໍາກັດໃຫ້ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິໂພກສະເພາະໝູພັນເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນໝູລາດ ແລະ ງົວ-ຄວາຍ ຕ້ອງຕດຕາມອາການໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການເມືອງຫົງສາ ເລື່ອງ ການອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າສັດປະເພດໝູ(ພັນ) ສະບັບເລກທີ 138/ຫວມ.ຫສ, ລົງວັນທີ 16 ມີນາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນເຫັນວ່າສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດງົວ-ຄວາຍ ແລະ ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບທີ່ເກີດຢູ່ພາຍໃນເມືອງຫົງສາກໍ່ຄືເມືອງອ້ອມຂ້າງແມ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາລົງແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມອາການໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງ.

ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນໃນການບໍລິໂພກຊີ້ນຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ຈຶ່ງແຈ້ງເຖິງໜ່ວຍຂ້າສັດຫ-ຂາຍຊີ້ນ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງໃຫ້ຂ້າແຕ່ໝູພັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 16 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ(ສ່ວນໝູລາດ ແລະ ງົວ-ຄວາຍ ແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕາມໄປຕື່ມໄລຍະໜຶ່ງກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງແຈ້ງຕື່ມພາຍຫຼັງ)