ເປັນທາງການ! ສສກ ອອກແຈ້ງການ ປິດໂຮງຮຽນຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2020

ເປັນທາງການ! ສສກ ອອກແຈ້ງການ ປິດໂຮງຮຽນຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2020

17th March 2020 0 By Education

ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຮຸນແຮງຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ເຮັດໃຫ້ລາວເຮົາຕ້ອງມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດດັ່ງກ່າວລະບາດເຂົ້າມາ, ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ(ສສກ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ປິດໂຮງລ້ຽງເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຊົ່ວຄາວນັບແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ ຈົນເຖິງ 21 ເມສາ 2020 ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19.

ອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1119/ສສກ ລົງວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ເລື່ອງ ມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່(COVID-19) ຂອງຂະແຫນງສຶກສາ ແລະ ກີລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ແຕ່ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະໂຮງຮຽນສົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

1 ໃຫ້ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານສຶກສາ ລວມທັງຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການ
ຫຼິ້ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຊົ່ວຄາວແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ ເຖິງວັນທີ 21 ເມສາ 2020; ສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ກໍໃຫ້ໂຈະການຮຽນຊົ່ວຄາວເຊັ່ນດຽວກັນ ນັບແຕ່ ວັນທີ 19 ມີນາ ຫາ 21 ເມສາ 2020 ແລະ ໃຫ້ຄູແນະນໍາວຽກບ້ານໃຫ້ນັກຮຽນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ ນອກຈາກນັ້ນໃຫ້ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນປົກກະຕິ

2 ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ-ກີລາ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງຕິດຕາມອາການນັກຮຽນ
ນັກສຶກສາ ຖ້າເຫັນວ່າລູກຫຼານຂອງຕົນບໍ່ສະບາຍ ມີອຸນຫະພູມ 37.5 ອົງສາເຊ ຫຼື ສູງກວ່າແມ່ນໃຫ້ຢູ່ບ້ານ ແລະ ນໍາໄປພົບແພດ. ຖ້າຫາກນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາມີອາການບໍ່ສະບາຍຢູ່ສະຖານການສຶກສາແມ່ນໃຫ້ ປະສານຫາພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງເພື່ອໃຫ້ມາຮັບ ແລະ ໃນລະຫວ່າງລໍຖ້າແມ່ນໃຫ້ແຍກຜູ້ທີ່ບໍ່ສະບາຍອອກຈາກຜູ້ທີ່ປົກກະຕິ

3 ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຈັດກິດຈະກໍາເຮັດອະນາໄມບໍລິເວນສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງສະຖານການສຶກສາ-ກີລາຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດທີ່ມີຄົນສໍາພັດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ຮາວຂັ້ນໄດ, ລູກບິດປະຕູ, ມືຈັບປະຕູ, ຫ້ອງນ້ໍາ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ເຄື່ອງໃຊ້, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ອຸປະກອນກິລາ ແລະ ບໍລິເວນອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ

4 ແນະນໍາວິທີການລ້າງມືທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການກິນສະອາດ, ຢູ່ສະອາດ, ຫຼີກລ່ຽງໃຊ້ມືສໍາພັດໃບຫນ້າ ແລະ ຫນ່ວຍຕາຂອງຕົນ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນພຶດຕິກໍາຂອງທຸກຄົນ; ຈັດໃຫ້ມີບ່ອນລ້າງມື, ສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມື

5 ການຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາຕ່າງໆ ຂອງຂະແຫນງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຖ້າມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37.5 ອົງສາເຊ ຫຼື ສູງກວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ໄປພົບແພດ

6 ສໍາລັບພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ເດີນທາງມາແຕ່ປະເທດທີ່ມີການລະບາດ COVID-19 ໃຫ້ຈໍາກັດບໍລິເວນຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນເອງ 14 ວັນ ເພື່ອຕິດຕາມອາການຂອງຕົນເອງ ຫຼີກເວັ້ນການໄປທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໄປວຽກອື່ນໆ ໃນໄລຍະຈໍາກັດບໍລິເວນ

7 ສໍາລັບຄູ-ອາຈານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການສຶກສາ-ກີລາ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮ່ວມສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໂຈະການເດິນທາງໄປປະເທດທີ່ມີການລະບາດ COVID19 ແລະ ຖ້າຈະເດີນທາງໄປປະເທດທີ່ບໍ່ມີກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃຫ້ຕິດຕາມແຈ້ງການຂອງປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງໄປ, ຕິດຕາມແຈ້ງການຂອງຝ່າຍລາວ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ

8 ໃຫ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຈ້ງການຂອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ່ (COVID-19) ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ.