ຄໍາມ່ວນຈິງຈັງ! ອອກແຈ້ງການ ຫ້າມຂາຍຜ້າອັດປາກເກີນລາຄາລັດກໍານົດ

ຄໍາມ່ວນຈິງຈັງ! ອອກແຈ້ງການ ຫ້າມຂາຍຜ້າອັດປາກເກີນລາຄາລັດກໍານົດ

18th March 2020 1 By Education

ນັບວ່າເປັນສິນຄ້າທີ່ມາແຮງ ແລະ ຂາຍດີທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະນີ້ ທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເຄື່ອງມືການແພດ ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມື, ແຕ່ມັນກາຍເປັນບັນຫາອັນໃຫຍ່ ເມື່ອມີການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາແບບໜ້າຕົກໃຈ ຈາກລາຄາພຽງ 18.000 ກີບ ຫາ 25.000 ກີບຕໍ່ກັບ ປັດຈຸບັນ ແພງຂຶ້ນເຖິງ 200.000ກີບຕໍ່ກັບກໍ່ມີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາຍທາງອອນລາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນຫາງສຽງແກ່ສັງຄົມວິພາກວິຈານໄປຢ່າງໃຫຍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ ຈະມີແຈ້ງການຈາກພາກລັດໃນການກໍານົດລາຄາຂາຍມາແລ້ວກໍ່ຕາມ.


ຫຼ້າສຸດ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 195/ພອຄ.ຄມ, ລົງວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ເລື່ອງ ການກໍານົດລາຄາຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ (ແຜ່ນຕອງ 3 ຊັ້ນ) ຊະນິດສາຍຢາງຢືດທຸກລຸ້ນ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງມືໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1 ກໍານົດເອົາລາຍການສິນຄ້າ ຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ (ແຜ່ນຕອງ 3 ຊັ້ນ) ຊະນິດສາຍຢາງຢືດທຸກລຸ້ນ ແລະ ເຈວລ້າງມືເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້

2 ກໍານົດລາຄາຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ (ແຜ່ນຕອງ 3 ຊັ້ນ) ຊະນິດສາຍຢາງຢືດຍທຸກລຸ້ນ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25.000 ກີບ/ກັບ (01 ກັບມີ 50 ອັນ), ຖ້າແຍກຂາຍຍ່ອຍຕ້ອງຂາຍໃນລາຄາບໍ່ເກີນ 1.000 ກີບ/ອັນ

3 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາ, ຮ້ານຈໍາຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາ ຫຼື ກັກຕຸນສິນຄ້າ ເພື່ອເກັງກໍາໄລ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ເທິງນີ້

4 ມອບໃຫ້ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ກໍ່ຄືເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ບົນພື້ນຖານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງຕິດຕາມ, ກວດກາຢູ່ຕາມບັນດາຮ້ານຂາຍຢາ, ຮ້ານຈໍາຫນ່າຍຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆເປັນປະຈໍາປົກກະຕິ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນການລະເມີດໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານບໍລິຫານ, ດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາ, ຄະດີແພ່ງ, ຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ ຕາມກົດຫມາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ


5 ຖ້າບຸກຄົນໃດຫາກພົບເຫັນຜູ້ປະກອບການລະເມີດແຈ້ງການສະບັບນີ້ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງເຖິງເປີໂທສາຍດ່ວນປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 1510

6 ແຈ້ງການສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະມີການປ່ຽນແປງ ໃນກໍລະນີຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຫຼື ການນໍາເຂົ້າເຫນັງຕີງຂຶ້ນ-ລົງ ທາງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຈະອອກແຈ້ງການໃຫມ່ ເພີ່ມຕື່ມ.