ຈັບໄດ້ໃຫ້ໃສ່ໂທດໜັກໂລດ! ບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຈ້ງອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຖືກ​ລັກໃນຫົວແລງຂອງມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ລົດໄຟ EMU ຖ້ຽວ C83 ມື້ນີ້ຈະມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊ້າ 30 ນາທີ ແລະ ລົດໄຟທຳມະດາຖ້ຽວ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ຊັດເທື່ອ

ຈັບໄດ້ໃຫ້ໃສ່ໂທດໜັກໂລດ! ບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຈ້ງອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຖືກ​ລັກໃນຫົວແລງຂອງມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ລົດໄຟ EMU ຖ້ຽວ C83 ມື້ນີ້ຈະມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊ້າ 30 ນາທີ ແລະ ລົດໄຟທຳມະດາຖ້ຽວ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດເວລາທີ່ແນ່ຊັດເທື່ອ

27th May 2022 0 By Admin

ມຮຄອນຄໍ່າວັນທີ27 ພຶດສະພາ 2022 ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ແຈ້ງເຖິງຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານ:ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ໄດ້ຖືກ​ລັກໃນຊ່ວງຫົວແລງຂອງວັນນີ້(27ພຶດສະພາ 2022).

ປະຈຸບັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານແມ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ເພື່ອກວດສອບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ແຕ່ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງ​ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໃນການເດີນລົດລົງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລົດໄຟ EMU ຖ້ຽວ C83 ໃນມື້ນີ້ຈະມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊ້າ 30 ນາທີ ແລະ ລົດໄຟທຳມະດາຖ້ຽວ K11 ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດເວລາຈະມາເຖິງທີ່ແນ່ຊັດເທື່ອ.


ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ໂດຍສານທີ່ກຳລັງຢູ່ເທິງລົດໄຟ, ບັນດາທ່ານທີ່ຈະໄປຮັບຫມູ່ຄູ່, ຄອບຄົວ, ພີ່ນ້ອງຢູ່ສະຖານີເພື່ອຊາບ ແລະ ແລະ ຂໍການສະຫນັບສະຫນູນຮ່ວມມືຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.