ເຈາະເລີກ ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ແບບທີ່ຈັດສົ່ງໂດຍລັດຖະບານ

ເຈາະເລີກ ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ແບບທີ່ຈັດສົ່ງໂດຍລັດຖະບານ

29th May 2022 0 By Education

ຊຸດຜ່ານມາ ແອັດສຶກສາ-ໄອທີພະຍາຍາມອະທິບາຍເທົ່າທີ່ຈະສາມາດສາທະຍາຍໄດ້ໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ ແຕ່ຍັງມີແຟນຂ່າວຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ເຂົ້າໃຈເທື່ອ ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ຈິ່ງແຍກເປັນການໄປເຮັດວຽກໄລຍະຍາວ 3-5 ປີມາສະເໜີເພີ່ມຕື່ມ ເຊິ່ງວິທີນິ້ແມ່ນການໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫລີ ຕາມລະບົບ EPS (Employment Permit System).

ການຈັດຫາງານໃນລະບົບ EPS (Employment Permit System) ແມ່ນການກະກຽມແຮງງານໄປເຮັດວຽກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກ 3-5ປີ ເຊິ່ງລະບົບນີ້ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດ ກັບ ລັດ ຫຼື G to G (Government to Government) ພາກເອກະຊົນບໍ່ສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້. ສຳລັບຢູ່ ສປປ ລາວ ທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ສ້າງສູນຝຶກເພື່ອກຽມແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຕາມລະບົບ EPS ຕັ້ງຢູ່ສະຖາບັນສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫຼີ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ລະບົບການກະກຽມແຮງງານ EPS ນີ້ ແມ່ນການກະກຽມແຮງງານໂດຍການຝຶກອົບຮົມພາສາເກົາຫຼີຂັ້ນພື້ນຖານຕາມຫຼັກສູດ EPS Topik ພາຍຫຼັງຮຽນພາສາແລ້ວ ຈະມີການສອບເສັງພາສາ(ສອບເສັງໂດຍໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ນຳໃຊ້ການສອບເສັງແບບມີໂປຣແກຣມສະເພາະ) ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີການທົດສອບທັກສະ-ສີມື (ທົດສອບເຖິງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງການເຮັດວຽກ) ເມື່ອສອບເສັງຜ່ານທັງພາສາ ແລະ ທົດສອບທັກສະແລ້ວກໍ່ລໍຖ້ານາຍຈ້າງມາຄັດເລືອກໄປເຮັດວຽກ.

ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບ EPS ທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຮັບຜິດຊອບເອງ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:
1. ຄ່າຮຽນພາສາເກົາຫຼີ
2. ຄ່າລົງທະບຽນສອບເສັງ
3. ຄ່າວີຊ່າແຮງງານ
4. ຄ່າກວດພະຍາດ
5. ຄ່າປະກັນໄພ
6. ຄ່າປີ້ຍົນ

ລວມທັງຫມົດປະມານ 1,100$ (ໜຶ່ງພັນໜຶ່ງຮ້ອຍໂດລາ) ອັນນີ້ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບລະບົ EPS ເຊິ່ງແມ່ນຈັດສົ່ງແບບລັດ ກັບ ລັດ ຫຼື G to G ບໍ່ແມ່ນອັນດຽວກັນກັບແຮງງານລະດູການເດີ. ລະບົບນີ້ແຮງງານຕ້ອງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລໍຖ້ານາຍຈ້າງມາຄັດເລືອກ ເອົາ ເຊິ່ງບາງຄົນກໍ່ຖືກຄັດເລືອກໄວ ໄດ້ເດີນທາງໄປໄວ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ໄດ້ລໍຖ້າດົນ.

ສຳລັບແຮງງານທີ່ໄປເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບ EPS ນີ້ ແຮງງານຈະມີລາຍໄດ້ປະມານ 1,500$/ເດືອນ (ບໍ່ລວມເງິນໂອທີ). ທ່ານໃດສົນໃຈຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫລີຜ່ານລະບົບ EPS ສາມາດໄປສະໝັກເຂົ້າຮັບການຝຶກໄດ້ທີ່ສະຖາບັນສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫຼີ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນດີໆຈາກ: ໄອຈ໋ອບ