ດ່ວນທີ່ສຸດ! ກະຊວງ ສສກ ແຈ້ງການໂຈະການຮຽນ-ສອນໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງທົ່ວປະເທດ

ດ່ວນທີ່ສຸດ! ກະຊວງ ສສກ ແຈ້ງການໂຈະການຮຽນ-ສອນໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງທົ່ວປະເທດ

18th March 2020 1 By Education

ດ່ວນໆ ສົດໆຮ້ອນໆ ມາຫຼ້າສຸດມື້ນີ້ວັນທີ 18 ມີນາ 2020 ກະຊວງ ສສກ ອອກແຈ້ງການໂຈະການຮ-ນການສອນໃນໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງທົ່ວປະເທດນັບແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ ຈົນເຖິງວັນທີ 21 ເມສາ 2020.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ສາມາດອ່ານຕາມແຈ້ງການໄດ້

ແຈ້ງປິດໂຮງຮຽນພໍດີ 1ເດືອນກວ່າ