ຂຶ້ນບໍ່ມີຢຸດ! ນໍ້າມັນປັບຂຶ້ນອີກ ແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ 4.300ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ3.320ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 2.180ກີບ/ລິດ ເລີ່ມປະຕິບັດ1 ມິຖຸນາ

ຂຶ້ນບໍ່ມີຢຸດ! ນໍ້າມັນປັບຂຶ້ນອີກ ແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ 4.300ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ3.320ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 2.180ກີບ/ລິດ ເລີ່ມປະຕິບັດ1 ມິຖຸນາ

31st May 2022 0 By Admin

ເປັນຍຸກເຂົ້າຍາກໝາກແພງແທ້, ຫຼ້າສຸດນໍ້າມັນປັບຂຶ້ນອີກ  ໃນນີ້ແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ 4.300ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ3.320ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 2.180ກີບ/ລິດ ເລີ່ມປະຕິບັດ1 ມິຖຸນາ 2022.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດເອອກແຈ້ງການເລກທີ0674/ອຄ ລົງວັນທີ31 ພຶເສະພາ 2022 ເລື່ອງປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂາຍຍ່ອຍທົ່ວປະເທດ.

ໃນນີ້ແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ 4.300ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາ3.320ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 2.180ກີບ/ລິດ ໂດຍເພີ່ມຄວາມສ່ຽງອັດຕາແລກປ່ຽນ 2.000ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ  ເລີ່ມປະຕິບັດ1 ມິຖຸນາ 2022.

.