ເລື່ອງລາວນ້ອຍໆແຕ່ຄວາມໝາຍຍິ່ງໃຫຍ່ “ນ້ຳມັນນ້ຳໃຈ”

ເລື່ອງລາວນ້ອຍໆແຕ່ຄວາມໝາຍຍິ່ງໃຫຍ່ “ນ້ຳມັນນ້ຳໃຈ”

2nd June 2022 0 By Education

ມື້ນີ້ມີເລື່ອງລາວດີໆ😊ຢາກມາແຊໃຫ້ທຸກຄົນ ຖ້າເຫັນຄົນອື່ນຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ໄລຍະນີ້ ຢ່າລືມຍື່ນມືຊ່ວຍ ເພາະການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານອາດເຮັດໃຫ້ ຜູ້ໄດ້ຮັບສຸກໃຈໄປຊົ່ວຊີວິດ ຊາບຊື້ງກັບຄວາມທຸກຕົນເອງທີ່ແນມຫາທາງອອກບໍມີ ແຕ່ມີມະນຸດຂີ່ມ້າຂາວມາຈູງມື!


ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າໃນຄວາມໂຊກຮ້າຍກະຍັງມີຄວາມໂຊກດີຢູ່ 2ຜົວເມຍລົດເພິ່ນນ້ຳມັນໝົດ ຜົວຈູງລົດ ເມຍອຸ້ມລູກນ້ອຍຕາກແດດຕາມທາງ ເຊິ່ງບໍຮູ້ເລີຍວ່າຈະໄດ້ໃສ່ນ້ຳມັນເມື່ອໃດ.


ແລ້ວມີອ້າຍຄົນໜຶ່ງທີ່ລາວຂີ່ກາຍມາເຫັນ ເຖິງຊິເປັນລົດຈັກນຳກັນ ອ້າຍກໍ່ໃຈດີຈອດລົດແບ່ງປັນນ້ຳມັນໃຫ້ໃສ່ ເຖິງຈະບໍ່ຫຼາຍແຕ່ກະພໍຊ່ວຍໃຫ້ສອງຜົວເມຍພ້ອມລູກນ້ອຍໄປຮອດປ້ຳໄດ້ 😊

ອ້າຍຜູ້ມີນ້ຳໃຈບໍຫວັງຫຍັງ ນອກຈາກໃຫ້ສອງຜົວເມຍທີ່ກຳລັງຕາກແດດຈັດຈ້າ ໄດ້ພາລູກນ້ອຍໄປຮອດຈຸດໃສ່ນ້ຳມັນໄວໆ ໃຫ້ໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງຢ່າງປອດໄພຫາຍຫ່ວງ ຂອບໃຈແທນຄົນດີໆໃນສັງຄົມລາວ.