ດ່ວນ !!! ນາຍົກ ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ດ່ວນ !!! ນາຍົກ ອອກຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

7th June 2022 0 By Admin

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ36/ນຍ ລົງວັນທີ6 ມິຖຸນາ 2022 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ແລະ ວາງມາດຕະການຮີບດ່ວນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນໍາຂົງເຂດວຽກງານເສດຖະກິດເປັນຫົວຫນ້າຄະນະ;  ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນເປັນຮອງຫົວຫນ້າຄະນະ.

ສິດ ແລະ ຫນ້າດັ່ງນີ້:
1) ວາງມາດຕະການຮັບປະກັນການນໍາເຂົ້ານ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ເພື່ອສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການອັນຈໍາເປັນ ໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຮັບປະກັນການກໍານົດລາຄາ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ທັນການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຜັນແປຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຢູ່ຕະຫຼາດໂລກ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງປະເທດເຮົາ.

2) ວາງມາດຕະການຕ່າງໆ ແລະ ວິທີການຕົວຈິງ ໃນການສະຫນອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການແກ້ໄຂບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນ, ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ໃຫ້ມີ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບ.


3) ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການເຂັ້ມງວດ ຕໍ່ຜູ້ລ່ວງລະເມີດກົດຫມາຍ, ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ,ສ້າງບັນຫາເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງຊາດ. 4) ວາງມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຄວບຄຸມລາຄາສິນຄ້າ, ການກໍານົດສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ເພື່ອໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ ໃນ
ທ້ອງຕະຫຼາດ ຢູ່ໃນເກນປົກກະຕິ.

5) ວາງມາດຕະການຕ່າງໆນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ ເພື່ອແກ້ໄຂທຸກບັນຫາ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບເຖິງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຊາດ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມສະພາບການເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອສາມາດຮັບມືກັບການແກ້ໄຂສະພາບການ ຢ່າງທັນການ.