ຮ້ອນແຮງ ຂະບວນສະໝັກວຽກໄປເກົາຫຼີ

ຮ້ອນແຮງ ຂະບວນສະໝັກວຽກໄປເກົາຫຼີ

13th June 2022 1 By Education

ບໍລິສັດໄອຈ໋ອບ ເປັນໜຶ່ງໃນສອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບະນຸຍາດ ຈັດສົ່ງແຮງງານໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃນໄລຍະສັ້ນ 5 ເດືອນ ແລະ ບໍລິສັດນີ້ກໍເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ແຕ່ບໍ່ມີທຶນຈິ່ງຫາທຸກທາງເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຕອນນີ້ມີຜູ້ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກທະຍອຍໄປສະໝັກຢູ່ບໍລິສັດໄອຈ໋ອບຢ່າງລົ້ນຫຼາມ ແນວໃດກໍ່ຕາມບໍລິສັດແຈ້ງວ່າ ມີຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານອົດໃຈລໍ ບໍ່ຕ້ອງຟ້າວຫຼາຍ ວຽກຍັງມີເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄປບໍລິສັດກໍ່ສາມາດໄປໄດ້ ແລະຖ້າບໍມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າໄປໄດ້ກໍ່ສາມາດລົງທະບຽນທາງອອນລາຍໄດ້ ຖ້າໄດ້ຮັບເລືອກແລ້ວຈິ່ງໄປປະກອບເອກະສານຕາມພາຍຫຼັງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການທີ່ໃຜຈະໄດ້ໄປ ຫຼື ຖືກຄັດເລືອກ ບໍ່ແມ່ນຈະເລືອກຕາມໃຈໄດ້. ຈຶ່ງຈະມີຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ ຜູ້ບໍ່ຖືກເລືອກ, ມີຜູ້ໄດ້ໄວ ມີຜູ້ໄດ້ຊ້າ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີຫວັງມີຄວາມຝັນຢາກໄປອົດທົນນຳກັນ.