ແມ່ນແນວໃດນີ້ ເອົາເງິນໂດລາໄດ້ແລ້ວເດີ້

ແມ່ນແນວໃດນີ້ ເອົາເງິນໂດລາໄດ້ແລ້ວເດີ້

13th June 2022 0 By Education

ແອັດຫາກໍ່ແຈ້ງຂ່າວໄປໝາດໆເລື່ອງຮັບເງິນ MoneyGram ຊ່ວງນີ້ໃຫ້ເອົາເປັນກີບ ຖືວ່າຊ່ວຍການເພີ່ມຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄປ ບໍທັນໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງປ່ຽນແນວໃໝ່ອີກລະ!

ໂດຍທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບໃໝ່ລົບລ້າງແຈ້ງການທີ່ອອກຄັ້ງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2022 ໂດລຍະບຸວ່າ ເຖິງ: ບັນດາພະແນກ, ສູນ, ສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການ, ຫ້ອງແລກປ່ຽນ ທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ແລະ ບັນດາຮ້ານຕົວແທນຍ່ອຍ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGram.

ເລື່ອງ: ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການຮັບເງິນດ່ວນ MoneyGram ຕາມທີ່ປະຕິບັດຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມພ້ອມພາຍໃນ  ແລະສາກົນ ຈິ່ງໃຫ້ລົບລ້າງ ຫຼື ໂຈະການປະຕິບັດໃນແຈ້ງການສະບັບມື້ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທັງໝົດທັງມວນນັ້ນແມ່ນ ເພື່ອສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນຂອງປະເທດເຮົາ ແລະຫວັງວ່າປະຊາຊົນລາວຈະເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນຮ່ວມກັບພັກ-ລັດຜ່ານຜ່າຄວາມຍຫຍຸ້ງຍາກນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້.