ລັດຖະບານ ແກ້ໄຂພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ 20.773 ຄັນ  ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 314 ຕື້ກີບ

ລັດຖະບານ ແກ້ໄຂພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ 20.773 ຄັນ  ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 314 ຕື້ກີບ

14th June 2022 0 By Admin

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເມື່ອວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ນີ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ໝົດປີ 2022 ໄດ້ດໍາເນີນໃນສະພາບການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ທີ່ສະສົມມາຍາວນານ, ບັນຫາໜີ້ສິນ ສາທາລະນະທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງສົມຄວນ ແລະ ສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ແກ່ຍາວ ບວກກັບ ສະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຜັນແປໄປຢ່າງສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ໂດຍສະເພາະທີ່ພາໃຫ້ສະພາບລາຄາພະລັງງານມີ ການເໜັງຕີງແຮງ, ໄພເງິນເຟີ້ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ໃນຮອບຫຼາຍສິບປີ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະເທດພວກເຮົາກໍຍັງມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ກາລະໂອກາດຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດວ່າ ດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນມາດຕະການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນທ້າຍປີ 2021 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໄດ້ລື່ນແຜນການ ໃນປີ 2021 ເຮັດໃຫ້ການຮັບມື ກໍຄື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຫຼາຍດ້ານດັ່ງນີ້:


ໄດ້ດໍາເນີນການແຈ້ງພາສີ ໂດຍດັດສົມຜູ້ບໍລິການແຈ້ງພາສີ ແລະ ຜູ້ແຈ້ງພາສີທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດຊ່ອງວ່າງການລົບຫຼີກພາສີ-ອາກອນ ຜ່ານດ່ານພາສີໃນໄລຍະຜ່ານມາ ດ້ວຍຫຼາຍ ຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ການແຈ້ງຊະນິດສິນຄ້າ-ເຄື່ອງຂອງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍລິມາດ, ປະລິມານ, ມູນຄ່າແຈ້ງ ແລະ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດ ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບມີການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ດ້ວຍການອອກມາດຕະການຍົກເລີກລະຫັດຜູ້ນໍາໃຊ້ ຈາກ 2.519 ຫົວໜ່ວຍ ຍັງເຫຼືອ 159 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຈາກ 1.372 ບໍລິສັດ ມາເປັນ 102 ບໍລິສັດ ຕາມເງື່ອນໄຂມີການຄໍ້າປະກັນນໍາລັດຖະການພາສີ ເປັນວົງເງິນ 500 ລ້ານກີບ ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເປັນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິການແຈ້ງພາສີທີ່ລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ.


ໄດ້ປະຕິບັດກົນໄກ, ລະບຽບການ ເພື່ອແກ້ໄຂການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບ ຈາກການນໍາເຂົ້າ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝໃນການແຈ້ງພາສີແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຄຸ້ມຄອງສາງສິນຄ້າ, ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນການບັນທຶກການຊື້-ຂາຍ ເພື່ອດັດສົມບໍລິສັດຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕົວຢ່າງ: ໄດ້ເຮັດທົດລອງຄຸ້ມຄອງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນ 4 ບໍລິສັດຂາເຂົ້າ-ຂາອອກລາຍໃຫຍ່ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ຕື້ກີບ ຈາກ 4 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 13 ຕື້ກີບ ສະເພາະແຕ່ 1 ບໍລິສັດ.


ໄດ້ປະຕິບັດກົນໄກ, ລະບຽບການ ເພື່ອແກ້ໄຂການເກັບລາຍຮັບຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໂດຍນໍາໃຊ້ ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝໃນການແຈ້ງພາສີແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃນການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ສາງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ການບັນທຶກການຊື້-ຂາຍ ເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS) ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບມີຄວາມຮັບປະກັນ, ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາຫຼາຍເທົ່າ ຫຼື ທຽບເປັນເງິນ 309 ຕື້ກີບ; ພ້ອມນັ້ນກໍໄດ້ອອກລະບຽບການ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຕ້ານການລັກລອບ-ລົບຫຼີກພາສີທຸກກໍລະນີ ຈາກການນໍາເຂົ້າ-ຈໍາໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ໄດ້ອອກລະບຽບການ ເພື່ອຢຸດຕິໃນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ-ເຄື່ອງຂອງແບບລາຍຍ່ອຍຂອງບຸກຄົນທົ່ວໄປ ແລ້ວຫັນໄປແຈ້ງພາສີເປັນລາຍລະອຽດ ໃນທຸກດ່ານພາສີຊາຍແດນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 312 ຕື້ກວ່າກີບ.

ແກ້ໄຂພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ ສາມາດແກ້ໄຂແລ້ວທັງໝົດ 20.773 ຄັນ (ລົດໃຫຍ່ 11.016 ຄັນ, ລົດຈັກ 9.757 ຄັນ) ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 314 ຕື້ກີບ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຕື່ມ 9.698 ຄັນ (ລົດໃຫຍ່ 1.229 ຄັນ, ລົດຈັກ 8.469 ຄັນ) ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີແລ້ວ ເປັນເງິນ 77 ຕື້ກີບ ເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ມາຊໍາລະຄ່າພາສີ-ອາກອນໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2022.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ