ຂ່າວດີ! ລັດຖະບານ ປະກາດປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຂຶ້ນ 200.000ກີບ ເລີ່ມປະຕິບັດ1 ສິງຫາ 2022

ຂ່າວດີ! ລັດຖະບານ ປະກາດປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຂຶ້ນ 200.000ກີບ ເລີ່ມປະຕິບັດ1 ສິງຫາ 2022

16th June 2022 0 By Admin

ຈາກການປຶກສາຫາລືມາດົນໃນທີ່ສຸດຜົນກໍອອກມາໃນການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ ໂດຍຕົກລົງປັບຂຶ້ນ200.000ກີບ ຈາກ1.100.000ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນ1.300.000ກີບ ເລີ່ມປະຕິບັດຄັ້ງທີ່1 ໃນວັນທີ1 ສິງຫາ 2022.

ອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 829/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2022 ກ່ຽວກັບທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ກັບການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳໃໝ່ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ລັດຖະບານເຫັນດີຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມຄື: ປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຄືນໃໝ່ຈາກເດີມ 1.100.000 ກີບ ມາເປັນ 1.300.000ກີບ.

ໂດຍຄັ້ງທີ 1 ປັບຂຶ້ນ 100.000 ກີບມີຜົນໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022 ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ປັບຂຶ້ນຕື່ມ 100.000 ກີບມີຜົນໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2023.

 

ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ປະຕິບັດການຈ່າຍຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ໃຫ້ສະເພາະຜູ້ທີ່ນອນໃນເງື່ອນໄຂເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີປະສົບການ, ວິຊາອາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ ແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ທີ່ສູງກວ່າຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນ ໄປຈົດເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມ ຕາມກົດໝາຍ.