ມາແລ້ວເດີ້!​ຕາມສັນຍາ ນ້ຳມັນພວມຂ້າມຊາຍແດນ ມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ມາແລ້ວເດີ້!​ຕາມສັນຍາ ນ້ຳມັນພວມຂ້າມຊາຍແດນ ມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

18th June 2022 0 By Admin

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາໃນວັນທີ15 ມີຖຸນາວ່າ  ລັດຖະບານ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດສິນເຊື່ອໃຫ້ ບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ ຈໍານວນ 200 ລ້ານລິດ ເພື່ອສະໜອງ ນໍ້າມັນ ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ (6-7-8) ປີ 2022 ຢ່າງພຽງພໍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1768/ກງ, ເລື່ອງການນໍາເຂົ້າ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ຊຸມຊົນນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ, ທັນສະພາບການ, ຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງຕາມແຜນການນຳເຂົ້າ ຂອງບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດທະບານ.

ລັດຖະມົນຕິກະຊວງການເງິນຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການຄື: ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າກົມພາສີ ຊີ້ນຳຫົວໜ້າພາສີ ປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ, ຫົວໜ້າພາສີດ່ານສາກົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຂອງບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ, ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນດາຂອດຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຈະພາໃຫ້ມີການຫລ້າຊ້າ ອັ່ງອໍ ຂອງລົດບັນທຸນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ໃຫ້ສົມທົບກັບໜ່ວຍກວດ ກາມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຢູ່ດ່ານ ໃຫ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າມີຄວາມວ່ອງໄວ ເພື່ອສະໜອງນ້ຳມັນລົງປ້ຳໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນນໍ້າມັນກໍທະຍອຍເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງຈາກລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ  ແລະຜູ້ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນອື່ນ.

ລ້າສຸດສຸດໃນຕອນແລງວັນທີ18 ມີຖຸນາ2022  ບໍລິສັດປີໂຕຣເທດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ພາບແລະວິດີໂອ ຂະບວນລົດຂົນສົ່ງນໍ້າມັນຈາກປະເທດໄທ ໄດ້ທະຍອຍເຂົ້າມາຢ່າງເປັນຂະບວນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະໜອງນໍ້າມັນກັບເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ.