ຂອບໃຈລັດຖະບານ! ນາຍົກເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍຊ່ວຍບັນເທົາເສດຖະກິດໃນໄລຍະໂຄວິດ-19ລະບາດ

ຂອບໃຈລັດຖະບານ! ນາຍົກເຫັນດີຕໍ່ຫຼາຍນະໂຍບາຍຊ່ວຍບັນເທົາເສດຖະກິດໃນໄລຍະໂຄວິດ-19ລະບາດ

2nd April 2020 0 By Education

ໃນສະພາບທີ່ປະເທດກໍາລັງພົບວິກິດການ ໂຄວິດ-19 ຮຸກຮານແບບນີ້ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານຕໍ່ປະເທດລາວເຮົາໂດຍສະເພາະແມ່ນສົ່ງຜົນກະທົບອັນໜັກຕໍເສດຖະກິດລາວ. ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ.

ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍເສດຖະກິດຂອງລາວ ສະບັບເລກທີ 31/ນຍ, ລົງວັນທີ 2 ເມສາ 2020  ເຊິ່ງມີຫຼາຍນະໂຍບາຍທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ