ເລື່ອນມື້ ປິດຮັບສະໝັກ ການຝຶກອົບຮົມ ການເລົ່າເລື່ອງ ຂຽນຂ່າວ ອອກໄປຕື່ມ ​ສະ​ໝັກ​ເຂ​ໄມາ​ເລີຍ

ເລື່ອນມື້ ປິດຮັບສະໝັກ ການຝຶກອົບຮົມ ການເລົ່າເລື່ອງ ຂຽນຂ່າວ ອອກໄປຕື່ມ ​ສະ​ໝັກ​ເຂ​ໄມາ​ເລີຍ

2nd April 2020 0 By Entertain

ຂ່າວດີ ! ຍັງມີໂອກາດ ! ເລື່ອນມື້ ປິດຮັບສະໝັກ ການຝຶກອົບຮົມ ການເລົ່າເລື່ອງ ຂຽນຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະສິກໍາ ອອກໄປຕື່ມ, ປິດຮັບສະໝັກ 21/04/2020 !

ສໍາຫຼັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມ ການຂຽນຂ່າວ ການຜະລິດຂ່າວ ອອນລາຍ ໃນຮູບແບບ ທັນສະໄຫມ ໃນຫົວຂໍ້ ທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ.

ມີສິດທິພິເສດຫຼາຍຢ່າງ, ແລະ ຮ່ວມຜະລິດຂ່າວແບບໃກ້ຊິດ ກັບ ນັກອອກແບບ Infographic, ນັກຂ່າວ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ.

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງກະກຽມ ໃນການສະໝັກ:
1) ປະຫວັດ CV (1 ໜ້າ)
2) ຈົດໝາຍສັ້ນ ສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ເຫດຜົນ ເປັນຫຍັງ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມ (1/2 ໜ້າ)
3) ຕົວຢ່າງບົດຂຽນ ຫຼື ວິດີໂອ ທີ່ເຄີຍຜະລິດຜ່ານມາ

ລາຍລະອຽດ ແລະ ວິທີການສະໝັກທີ່:
http://www.laoyouth-radio.com/2020/03/blog-post.html?fbclid=IwAR2oY8uvQhi_1AweJ-qDTmgY6Z1UHBdmh9QMVk1F_9WKIZDAPMXxL5IVrGc

ສະໝັກກັນເຂົ້າມາຫຼາຍໆເດີ້