ຝຸ່ນລະອອງ PM2.5 ສະຖານີຫຼວງພະບາງສູງເກີນມາດຖານ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

ຝຸ່ນລະອອງ PM2.5 ສະຖານີຫຼວງພະບາງສູງເກີນມາດຖານ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ

5th April 2020 0 By Education

ຄວາມຮ້ອນແຮງຂອງບ້ານເຮົາໃນປະຈຸບັນ ນອກຈາກການເຝົ້າລະວັງກຽມພ້ອມຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ19 ແລ້ວ ບັນຫາໄຟໄໝ້ລາມປ່າອັນກ້າວໄປສູ່ຝຸ່ນລະອອງ PM2.5 ກໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ ເນື່ອງຈາກໄລຍະນີ້ກຳລັງຢູ່ໄລຍະຈູດໄຮ່ຈູດສວນ ເພື່ອເຮັດການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ, ຕົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າແຫ້ງງ່າຍຕໍ່ການຕິດໄຟຖ້າຂາດສະຕິກໍ່ຈະເປັນຄືບາງແຂວງທາງພາກເໜືອທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນ.

ຕາມລາຍງານສະພາບ ຜົນການວັດແທກຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄຣອນ (PM 2.5) ປະຈໍາ ວັນທີ 05 ເມສາ 2020 ຈາກຂໍ້ມູນ 5 ສະ​ຖາ​ນີ​ວັດ​ແທກຝຸ່ນລະອອງ PM 2.5 ຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ບ້ານອາກາດ (ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ) ຄ່າທີ່ວັດແທກສະເລ່ຍແມ່ນ 38.0 µg/m3, ບ້ານ ຊຽງຍືນ (ສວນເຈົ້າອານຸວົງ) ຄ່າທີ່ວັດແທກສະເລ່ຍແມ່ນ 41.0 µg/m3, ບ້ານໂນນສະອາດ (ດົງໝາກຄາຍ) ຄ່າທີ່ວັດແທກສະເລ່ຍແມ່ນ 43.5 µg/m3 , ບ້ານ ໂນນທອງ (ອຸດສາຫະກໍາ ຫຼັກ 21) ຄ່າທີ່ວັດແທກສະເລ່ຍແມ່ນ 39.2 µg/m3 ຖືວ່າຕ່ຳກວ່າລະດັບອັນຕະລາຍທີ່ວິຊາການລະບຸໄວ້.

 

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສະຖານີວັດແທກຈຸດບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາ (ສະໜາມບິນຫຼວງພະບາງ) ຄ່າທີ່ວັດແທກສະເລ່ຍແມ່ນ 151.2 µg/m3 ສູງກວ່າມາດຖານຄວາມອັນຕະລາຍຂອງຄ່າ PM 2.5 ທີ່ກຳນົດໄວ້ບໍ່ຄວນເກີນ 50 ໄມຄຣອນ.

ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ ສະຖານີ ບ້ານ ພູຊ້າງຄໍາ (ສະໜາມບິນຫຼວງພະບາງ) ແມ່ນ ເກີນມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ທີ່ລະບຸໄວ້ (PM2.5 = 50 µg/m3/24h). ໃນການຈັດລະດັບຄຸນນະພາບອາ ກາດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງ 5 ສະຖານີມີຄືດັ່ງລຸຸ່ມນີ້:

D

.

.

ແລະນີ້ຄືການວັດແທກຈາກສະຖານີພູຊ້າງຄຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຕາມຂ່າວຈາກທ້ອງຖິ່ນມາຮອດມື້ນີ້ຍັງເກີດໄຟໄໝ້ລາມປ່າຫຼາຍຈຸດພາຍໃນແຂວງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເທື່ອ, ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນຕ້ອງໄດ້ອາໄສການຮ່ວມມືຮ່ວມໃຈຈາກປະຊາຊົນທັງໝົດ ເພາະພາກລັດພຽງລຳພັງຄົງບໍ່ອາດເບິ່ງໄດ້ທົ່ວເຖິງ ໃນທ່າມກາງການລະບາດຂອງໂຄວິດ19 ອີກ ທຸກຄົນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນທຸກໆເລື່ອງ.