ແມ່ຄ້າອອນໄລນ໌ ຕິດໂຄວິດ-19 ເຕືອນ! ສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລນ໌ ອາດເປັນການນໍາເຊື້ອໄປສົ່ງຮອດເຮືອນ

ແມ່ຄ້າອອນໄລນ໌ ຕິດໂຄວິດ-19 ເຕືອນ! ສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລນ໌ ອາດເປັນການນໍາເຊື້ອໄປສົ່ງຮອດເຮືອນ

6th April 2020 0 By Education

ສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລນ໌ ບໍ່ປອດໄພອີກຕໍ່ໄປ ເນື່ອງຈາກແມ່ຄ້າອອນໄລນ໌(ປະເທດໄທ) ໄດ້ອອກມາໂພສຂໍ້ຄວາມຊີ້ແຈງວ່າຕົນເອງຕິດໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ພ້ອມຝາກເຕືອນລູກຄ້າທຸກຄົນໃຫ້ກັກຕົວ ແລະ ຮີບກວດຫາເຊື້ອດ່ວນ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ບອກທາມລາຍໃນຊ່ວງວັນທີ 27 ມີນາ ຫາ 2ເມສາ ວ່າບໍ່ສາມາດຈື່ລູກຄ້າໄດ້ມົດ ຫາກໃຜຊື້ຂະໜົມຈາກຕົນເອງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກ່າວມານີ້ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງອາການຕົນເອງໃຫ້ດີ.

ກໍລະນີດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ ເປັນແມ່ຄ້າຂາຍຂະໜົມທີ່ເຮັດສົ່ງອອນໄລນ໌ ບໍລິການສົ່ງຮອດເຮືອນ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນຫຼາຍປະເທດໃຊ້ມາດຕະການດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຄືການກັກຕຈົວຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ອອກໄປໃສເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແຕ່ແນ່ນອນວ່າການຢູ່ເຮືອນ ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາເກີດຄວາມຢາກຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ໃນຕອນນີ້ແມ່ນສັ່ງເຄື່ອງທາງອອນໄລນ໌ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການອອກໄປສັນຈອນຢູ່ນອກ ແຕ່ໃຜຈະຮູ້ວ່າສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລນ໌ບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບຂອງການປ້ອງກັນການໄປຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢູ່ທາງນອກອີກຕໍ່ໄປ, ເມື່ອຜູ້ມາສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ເຮົາ ກັບຕິດເຊື້ອເອງ ແລະ ກັບກາຍເປັນການນໍາເອົາເຊື້ອມາສົ່ງໃຫ້ຮອດເຮືອນ.

ຈາກກໍລະນີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສັ່ງເຄື່ອງອອນໄລນ໌ກໍ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໂຄວິດເຊັ່ນກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ທາງທີ່ດີຄືກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ພົວພັນກັບທຸກຄົນທີ່ຢູ່ພາຍນອກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດໝໍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.