ຮູ້​ລະ​ຫວາ Chorine ໃນຕູ້ພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ແຖມ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ກາຍ ຢຸດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ດ່ວນ !

ຮູ້​ລະ​ຫວາ Chorine ໃນຕູ້ພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ແຖມ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ກາຍ ຢຸດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ດ່ວນ !

7th April 2020 0 By Entertain

ກົມອະນາໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ອອກໜັງສືແຈ້ງການ

ໃຫ້ຢຸດຕິການນຳໃຊ້ ຕູ້ພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອຄໍລິ່ນ (Chorine) ທີ່ໄດ້ມີການເປີດນຳໃຊ້ແຕ່ລະໂຮງໝໍ

ເນື່ອງຈາກວ່າການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ເຮັດມາກ່ອນແລ້ວໃນປະເທດຈີນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ

ແລະ ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

.