ເຕັກນິກໃໝ່ ພັນໝາກນາວ ຕົ້ນດຽວຂະຫຍາຍໄດ້ເປັນ 1000

ເຕັກນິກໃໝ່ ພັນໝາກນາວ ຕົ້ນດຽວຂະຫຍາຍໄດ້ເປັນ 1000

28th December 2019 0 By Education

ໝາກນາວເປັນໄມ້ໃຫ້ໝາກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຄົນນິຍົມກັນໃຊ້ເກືອບວ່າທຸກວັນ ສະນັ້ນຫຼາຍຄົວເຮືອນເຖິງຈະມີພື້ນທີ່ດິນນ້ອຍດຽວກໍ່ສາມາດປູກໄດ້ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກດ້ວຍການກ້າແກ່ນ ຫຼື ຊື້ຈາກຮ້ານຫຼາຍວ່າ ແນວໃດກໍ່ດີເຕັກນິກໃໝ່ສະໄໝນີ້ແມ່ນສາມາດພັນຈາກຕົ້ນໄດ້ເລີຍເປັນການປະຢັດຕົ້ນທຶນໄດ້ດີສຸດ!


ສຳລັບເຕັກນິກໃນການຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວໃຫ້ມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປເຖິງແມ່ນຈະມີຕົ້ນໝາກນາວຕົ້ນດຽວກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນ 1000 ຕົ້ນຂຶ້ນມາ ພຽງແຕ່ໃຊ້ໃບໝາກນາວ ຈະມີເຕັກນິກແນວໃດມື້ນີ້ ສຶກສາ-ໄອທີ ພາເຮົາມາຮຽນຮູ້ພ້ອມກັນທີ່ນີ້

 

ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກຽມສຳລັບການຂະຫຍາຍພັນ ຫຼື ການພັນໝາກນາວເຕັກນິກໃໝ່
1. ກາບໝາກພ້າວ
2. ນ້ຳຢາເລັ່ງພືດ
3. ຄັດເຕີ້ຂະໜາດນ້ອຍ
4. ກິ່ງຕິດໃບໝາກນາວ
5. ຖົງຮ້ອນ
6. ຢາງອີ່ຕີ້ວ


ຂັ້ນຕອນການຂະຫຍາຍພັນໝາກນາວເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ນຳກາບໝາກພ້າວມາຕັດເປັນ 4 ຫຼ່ຽມ ຍາວປະມານ 2,5-3 ຊັງຈີແມັດ ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳເອົາກາບໝາກພ້າວໄປແຊ່ນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມ

 

ເມື່ອແຊ່ກາບໝາກພ້າວແລ້ວ ກໍໃຫ້ເອົາຄ້ອນທຸບກາບໝາກພ້າວໃຫ້ແບນ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການມ້ວນກາບໝາກພ້າວ
ນຳເອົາກາບໝາກພ້າວທີ່ທຸບໄດ້ມາມ້ວນເປັນກົມໆແລ້ວໃຊ້ໜັງຢາງມັດໃຫ້ແໜ້ນ ໃຊ້ຕະປູຕອກຈຸດເຄິ່ງກາງໃຫ້ເປັນຮູ ເພື່ອນຳເອົາກິ່ງໝາກນາວມາໃສ່

ກຽມກິ່ງຕິດໃບໝາກນາວ ໂດຍໃຫ້ຕັດໃບກ້ານດ້ານເທິງເລັກນ້ອຍ ໃຫ້ກ້ານດ້ານເທິງຍາວປະມານ 1-1,5 ຊັງຕີແມັດ

ຈາກນັ້ນຕັດໃບໝາກນາວໃຫ້ເຫຼືອພຽງເຄິ່ງໃບເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ໃບໝາກນາວຫຼຸດການດູດຊືມນ້ຳລົງ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ການຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ຕໍ່ມາໃຫ້ປອກເປື່ອກຫຸ້ມກ້ານໝາກນາວອອກ ໂດຍການໃຊ້ຄັດເຕີ້ກີດຕາມຄວາມຍາວຂອງກ້ານໝາກນາວໃຫ້ພໍປະມານ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມພື້ນທີ່ການອອກຮາກຂອງໝາກນາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ກ້ານໝາກນາວຂາດອອກຈາກກັນ ຈິ່ງຄວນເຮັດມືເບົາເຂົ້າໄວ້


ເມື່ອລອກເປືອກໝາກນາວອອກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃຫ້ນຳໄປຈຸ່ມໃຫ້ນ້ຳຢາເລັ່ງຮາກ ແລ້ວເອົາມາຕາກແດດຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງໃຫ້ແຫ້ງສາກ່ອນ ແລະຕ້ອງກວດສອບວ່າແຫ້ງແລ້ວຫຼືຍັງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເວລາເອົາໄປໃສ່ກາບໝາກພ້າວຮາກອາດເໜົ່າໄດ້

ກວດສອບກິ່ງ ແລະໃບໝາກນາວແຫ້ງດີແລ້ວໃຫ້ນຳມາສຽບໃສ່ຮູກາບໝາກພ້າວທີ່ເອົາຕະປູມາເຈາະໄວ້ນັ້ນ ໃສ່ລົງໄປຈົນໝົດກ້ານເລີຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ນຳກ້ານໝາກພ້າວທັງ 4 ມີມັດໃສ່ກັນແລ້ວເອົາໄປຈຸ່ມນ້ຳອີກ

ໝົດແລ້ວນຳມາໃສ່ຖົງຮ້ອນ ມາັດປາກໃຫ້ແໜ້ນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ຖົງພອງໆ ລະວັງຢ່າໃຫ້ໃບໝາກນາວສຳຜັດກັບຖົງຮ້ອນ.
ນຳຖົງຮ້ອນໃສ່ກາບໝາກພ້າວກັບກ້ານໝາກນາວ ໄປຕັ້ງໄວ້ໃຕ້ຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີຮົ່ວເງົາ ໃຫ້ຖືກແສງແດດແບບພໍປະມານ ໃຊ້ເວລາ 1 ເດືອນຈະສັງເກດເຫັນໝາກນາວເລີ່ມອອກຮາກ ແລະຕິດຕາຍອດ ອອກມາກຽມພ້ອມສຳລັບການນຳໄປປູກຕໍ່