21 ເມສາບໍ່ສາມາດເປີດຮຽນ ລັອກດາວໄປອີກ 14 ວັນລໍຖ້າການປະເມີນ

21 ເມສາບໍ່ສາມາດເປີດຮຽນ ລັອກດາວໄປອີກ 14 ວັນລໍຖ້າການປະເມີນ

16th April 2020 0 By Education

ນັກຮຽນນັກສຶກສາເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ ເປັນຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະຄອບຄົວ ການເກີດໂຮງຮຽນໝາຍເຖິງການໄປຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງລູກຫຼານຈຳນວນຫຼາຍ ສະນັ້ນ ຕາມແຈ້ງການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງສຶກສາມີກຳນົດພັກຮອດວັນທີ 21 ເມສາ 2020 ແຕ່ອີງໃສ່ແຈ້ງການຫຼ້າສຸດຂອງລັດຖະບານ ຕ້ອງສືບຕໍ່ພັກໄປອີກ 14 ວັນເພື່ອປະເມີນສະຖານະການສາກ່ອນ.

ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 481/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 15 ເມສາ 2020 ກ່ຽວກັບການຕໍ່ເວລາ ແລະ ການແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຂໍ້ສອງລະບຸໄວ້ ຍັງບໍ່ສາມາດເປີດການຮຽນການສອນໄດ້ເທື່ອ.

ເນື້ອໃນຂອງແຈ້ງການລະບຸໃນຂໍ້ສອງວ່າ: ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາເປີດໂຮງຮຽນນັ້ນ, ໃຫ້ລໍຖ້າການປະເມີນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດພາຍຫຼັງຕໍ່ເວລາ ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ໄປຕື່ມ 14 ວັນ ກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປຶກສາຫາລືກັບ ຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ລະອຽດຕື່ມ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງສະເຫນີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຕົກລົງວ່າ ຈະເລີ່ມເປີດຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນໄດ້ເມື່ອໃດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ທັງສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈ ແລະ ອຸ່ນອ່ຽນໃຈໃຫ້ນັກຮຽນ ກໍຄືແມ່ຜູ້ປົກຄອງ.

ໃນແຈ້ງການສະບັບດຽວກັນໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ຕໍ່ເວລາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020, ບັນດານິຕິກໍາ, ຄໍາແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ຂອງຄະນະສຸພະກິດໃນການປ້ອງກັນ, ສກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ ໄຂການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19, ອອກໄປຕື່ມອີກ 14 ວັນ ຈົນຮອດວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2020 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ. ຖ້າມີການປ່ຽນແປງແນວໃດ ລັດຖະບານ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫຼັງ.

.

.