ສອງອ້າຍນ້ອງລາວຫວຽດໄດ້ຄະແນນດີສຸດໃນອາຊຽນ ຈາກ 5ຕົວຊີ້ວັດຄວາມເຂັ້ມງວດຮັບມືກັບໂຄວິດ

ສອງອ້າຍນ້ອງລາວຫວຽດໄດ້ຄະແນນດີສຸດໃນອາຊຽນ ຈາກ 5ຕົວຊີ້ວັດຄວາມເຂັ້ມງວດຮັບມືກັບໂຄວິດ

19th April 2020 0 By Education

ປັດຈຸບັນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ລາວເຮົາຖືເປັນໜຶ່ງປະເທດທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຍ້ອນການປະຕິບັດມາດຕະການຮັບມືກັບພະຍາດນີ້ໄດ້ຖ່ວງທັນ ແລະ ກາຍເປັນ ໜຶ່ງໃນສອງປະເທດຂອງອາຊຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນເຕັມຮ້ອຍຈາກ 5ຕົວຊີ້ວັດ ມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດຮັບມືກັບໂຄວິດ-19.

ສະຖາບັນທີ່ສຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ມະຫາວິທະຍາໄລ oxford ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດເຮັດການສໍາຫຼວດຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ໃນ 122ພື້ນທີ່ທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງຜົນປາກົດວ່າປະເທດທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດໃນອາຊຽນແມ່ນລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຄະແນນເຕັມ 100 ຈາກ 5ຕົວຊີ້ວັດ ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງມາດຕະການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19.

5 ຕົວຊີ້ວັດໃນການໃຫ້ຄະແນນ ຈັດອັນດັບ ມີຄື

1 ການປິດໂຮງຮຽນ-ສໍານັກງານ

2 ການຍົກເລີກກິດຈະກໍາຕ່າງໆ

3 ການລະງັບການບໍລິການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ

4 ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນ

5 ການຈໍາກັດການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ການມີຄະແນນສູງບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການຮັບມືຂອງປະເທດນັ້ນດີກວ່າປະເທດທີ່ມີຄະແນນໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ໃນຂະນະນີ້ ທຸກປະເທດໃນອາຊຽນເລີ່ມຫັນມາໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັ້ນໂຄວິດ-19 ໃນທິດທາງດຽວກັນ, ສ່ວນຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງແຕ່ລະມາດຕະການ ຂຶ້ນກັບນະໂຍບາຍຈາກລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດເປັນຫຼັກ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຄະແນນດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຮັດວຽກອັນເຂັ້ມງວດຂອງລັດຖະບານ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຂອງທຸກຄົນພາຍໃນຊາດ ທີ່ສາມັກຄີເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ ແລະ ຂໍໃຫ້ຮ່ວມໃຈຈັບມືກັນຕໍ່ໄປໃນການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ໃຫ້ມົດໄປຈາກປະເທດເຮົາ.