ໜ້າເຫັນໃຈ! ຕອນນີ້ທຸກຄົນລ້ວນຕົກທ່າຮັບ ແຕ່ແຮງງານຂະແໜງບໍລິການ ສ່ວນໃຫຍ່ສ່ຽງຕົກວຽກ

ໜ້າເຫັນໃຈ! ຕອນນີ້ທຸກຄົນລ້ວນຕົກທ່າຮັບ ແຕ່ແຮງງານຂະແໜງບໍລິການ ສ່ວນໃຫຍ່ສ່ຽງຕົກວຽກ

20th April 2020 0 By Education

ກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບໂຄວິດ-19 ບ້ານເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງໂລກ ເຊິ່ງບາງບໍລິສັດໄດ້ປັບຫຼຸດຈຳນວນແຮງງານລົງຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, ໂຄວິດເຂົ້າມາຍິ່ງໜັກເຂົ້າໄປບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ເຖິງກັບຕ້ອງລະດົມກັນໃຫ້ພະນັກງານພັກວຽກແບບບໍ່ຮັບເງິນ ແລະມີຄວາມສ່ຽງວ່າຜູ້ໄດ້ພັກວຽກເຫຼົ່ານັ້ນລວມເຖິງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສ່ວນໃດໜຶ່ງ ໃນຂະແໜງບໍລິການອາດຕ້ອງຕົກວຽກຢ່າງບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້.

ທັງນີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ທໍາການສໍາຫຼວດຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນທຸລະກິດບໍລິການ ເຫັນວ່າປະມານ 13% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 211 ຄົນ ຕອບວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປົດພະນັກງານ ແລະ ປະມານ 24% ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານໄດ້.

ອີງຕາມບົດລາຍງານ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະມາດຕະການສໍາລັບໄລຍະສັ້ນດ ກາງ ແລະ ຍາວ ປະຈໍາເດືອນເມສາ 2020 ສະບັບເລກທີ 005/ສຄສຊ ລົງວັນທີ 19 ເມສາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ແຮງງານວ່າ: ໃນໄລຍະສັ້ນ, ການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ່ 6 ມີນາ 2020, ວ່າດ້ວຍການເພີ້ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຕ້ານ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ເຊິ່ງເປັນມາດຕະການເຂັ້ມງວດຂັ້ນສູງສຸດ ເພື່ອຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ດ້ວຍການຈໍາກັດການເດີນທາງອອກນອກເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນທົ່ວ ປະເທດ ( Lockdown ) ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບໂດຍ ສະເພາະແມ່ນລາຍຮັບຂອງແຮງງານໃນທຸລະກິດ SMEs, ຮ້ານນວດ, ບໍລິການຂົນສົ່ງ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ການບັນເທີງຕ່າງໆ.

ອີງຕາມການສໍາຫຼວດຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ທໍາການສໍາຫຼວດຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນທຸລະກິດບໍລິການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-10 ເມສາ 2020, ເຫັນວ່າປະມານ 13% ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ 211 ຄົນ ຕອບວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປົດພະນັກງານ ແລະ ປະມານ 24% ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າມີການປົດ ຫຼື ຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໂດຍບໍ່ຈ່າຍເງິນເດືອນປະມານ 10% ຂອງແຮງງານທັງຫມົດໃນຂະແຫນງການບໍລິການ (ບໍ່ລວມພະນັກງານລັດ) ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ ຈະເຮັດໃຫ້ແຮງງານປະມານ 70.584 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສູນເສຍລາຍຮັບປະມານ 4.670 ຕື້ກີບ ຫຼື 6,6 ລ້ານກີບຕໍ່ຄົນ.

ສ່ວນຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ, ປັດຈຸບັນ ໂຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນປິດຊົ່ວຄາວຕາມຄໍາສັ່ງ 06/ນຍ ແລະ ແຈ້ງການ ເຊິ່ງຈະເປີດການຜະລິດເປັນປົກກະຕິພາຍຫຼັງຄໍາສັ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດ, ແຕ່ສະຖານະການແກ່ຍາວຈະກະທົບຕໍ່ບັນຫາການວ່າງງານຫຼາຍຂຶ້ນ.