ຂ່າວດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ! ແຈ້ງການປັບລົງລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດໃນທົ່ວປະເທດ

ຂ່າວດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ! ແຈ້ງການປັບລົງລາຄານໍ້າມັນທຸກຊະນິດໃນທົ່ວປະເທດ

23rd April 2020 0 By Education

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ແຈ້ງການປັບລົງລາຄານ້ຳມັນທຸກຊະນິດ 400 ກີບຕໍ່ລິດ ປະຕິບັດເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6:00 ໂມງຂອງວັນທີ 24 ເມສາເປັນຕົ້ນໄປ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0423/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2020 ເຖິງ ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ້ດ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ,
ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ລາຄາໃໝ່ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເລີ່ມປະຕິບັດໃນວັນທີ24 ເມສາ 2020 ເລລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄັງແຮ500 ກີບທຸກຊະນິດ ແລະ ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 400ກີບທຸກຊະນິດ. ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
ສະບັບເລກທີ0301 ລົງວັນທີ 23 ເມສາ 2020 ຈົນກວ່າຈະມີການປຽນແປງ.

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0349/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2020