ດີໃຈນໍາ! ກະຊວງສຶກສາ ແຈ້ງ ຄູ-ອາຈານຂອງໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນຕ້ອງໄດ້ເງິນເດືອນປົກກະຕິ ຂັ້ນຕໍ່າບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50%

ດີໃຈນໍາ! ກະຊວງສຶກສາ ແຈ້ງ ຄູ-ອາຈານຂອງໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນຕ້ອງໄດ້ເງິນເດືອນປົກກະຕິ ຂັ້ນຕໍ່າບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50%

24th April 2020 0 By Education

ເນື່ອງຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານຕໍ່ປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນວຽກງານການສຶກສາ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປິດການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຫຼາຍໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາກເອກະຊົນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງສູນເສຍລາຍໄດ້ ແລະ ແນ່ນອນມັນຕ້ອງເດືອດຮ້ອນເຖິງບຸກຄະລາກອນພາຍໃນໂຮງຮຽນທີ່ອາດເປັນຫ່ວງວ່າຕົນເອງຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຕາມປົກກະຕິ ຫຼື ບໍ່.

ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

ດັ່ງນັ້ນ ຫຼ້າສຸດກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງການຈ່າຍເງິນເດືອນຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ການຈ່າຍພັນທະຄ່າຮຽນ ສະຖາບັນການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1185/ຫກ, ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ລະບຸລະອຽດກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

ພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

1 ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສະຖານການສຶກສາພາກເອກະຊົນຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ປັກກະຕິ ໃນເດືອນເມສາ 2020 ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງເງິນເດືອນປົກກະຕິ, ໃນນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມກໍານົດໄວ້.

2 ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຈ່າຍຄ່າຮຽນໃຫ້ສະຖານສຶກສາ ພາກເອກະຊົນ ປົກກະຕິໃນເດືອນເມສາ 2020 ຂັ້ນຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50% ຂອງຄ່າຮຽນປົກກະຕິ.

3 ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຊ້ປ່ຽນແທນແຈ້ງການຂອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ ສະບັບເລກທີ 05/ຫສອ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020.