ຄັກ​ສຸດ ເຮັດເຕົາ​ເຜົາ​ຖ່ານ​ຈາກ​ຊີ​ເມັນ ແບບ​ປະ​ຢັດ​ຕົ້ນ​ທຶນ

ຄັກ​ສຸດ ເຮັດເຕົາ​ເຜົາ​ຖ່ານ​ຈາກ​ຊີ​ເມັນ ແບບ​ປະ​ຢັດ​ຕົ້ນ​ທຶນ

30th April 2020 0 By Entertain

ເຜີຍ​ໄອ​ເດຍ ເຕົາ​ເຜົາ​ຖ່ານຈາກ​ບໍ່​ຊີ​ເມັນ ຕົ້ນ​ທຶນ​ຕ່ຳ ເຮັດ​ງ່າຍ ໄດ້​ຜົນ​ເກີນ​ຄາດ ດ້ວຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເຮັດ​ໃຫ້ຫຼ່າຍ​ທ່ານ​ເລີ່ມ​ເບິ່ງ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້​ເສີມ​ດ້ານ​ອື່ນໆ​ກັນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ມື້​ນີ້​ຂໍ​ສະ​ເໜີ​ອີກ​ໜຶ່ງ​ໄອ​ເດຍ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ລາຍ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ທຸກ​ທ່ານ

ຄື​ການ​ເຮັດ​ເຕົາ​ຖ່ານ​ຈາກ​ບໍ່​ຊີ​ເມັນ​ນັ້ນ​ເອງ ໂດຍ​ສູດ​ນີ້​ໄດ້​ໄອ​ເດຍ​ມາ​ຈາກ​ພູມ​ປັນ​ຍາ​ຊາວ​ບ້ານ ຈາກ​ພໍ່​ໂຈນ ຈັນ​ໄດ ຝັ່ງ​ໄທ

ເລີ່ມ​ຈາກ​ການ​ຂຸດຫຼຸມ​ໃຫ້​ເລິກ​ປະ​ມານ 30 ຊັງ​ຕີ​ແມັດ ແລ​້ວ​ຫາ​ວົງ​ບໍ່​ຊີ​ເມັນ​ມາ​ວາງ​ໄວ້​ໃນຫຼຸມ 2 ບໍ່​ຕໍ່​ກັນ

.

​ແລ້ວ​ຢ່າ​ລືມ​ຮອງ​ພື້ນ​ດ້ວຍ​ເສົາ​ປູນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຖານ​ໃຫ້​ກັບ​ບໍ່

​ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ປັ້ນ​ດິນ​ທີ່​ຂຸດ​ອອກ​ອ້ອມ​ໄປ​ບ່ອນ​ວົງ​ຊີ​ເມັນ

​ນຳ​ໄມ້​ໃຜ່​ມາ​ຮຽງ​ຕໍ່​ກັນ​ເພື່ອ​ກັ້ນ​ດິນ​ໄວ້ ດັງ​ຮູບ

​ເລີ່ມ​ລອງ​ໃຊ້​ກັນ​ເລີຍ ຈຸດ​ໄຟ​ທີ່​ສ່ອງ​ຫວ່າງ​ດ້ານ​ລຸ່ມ​ທີ່​ໃຊ້​ເສົາ​ປູນ​ເປັນ​ຖານ ແລ້ວ​ເຮັດ​ກ່ຳ​ນ​ໃສ່​ໄມ້​ດິບ​ລົງ​ໄປ

ເລີ່ມ​ເຜົາ​ແລ້ວ​ຖ້າ​ຈົນ​ບໍ່​ມີ​ຄວັນ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ປ່ອງ​ຄວັນ​ແລ້ວ​ເປັນ​ອັນ​ແລ້ວ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ.

ໄດ້​ຖ່ານ​ດຳ​ສົມ​ໃຈ​ຕິດ​ໄຟ​ງ່າຍ​ຈາກ​ເຕົາ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ຈາກ​ທີ່​ເຮົາ​ເຮັດ​ເອງ​ແລ້ວ​​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ຂາຍ​ເປັນ​ອາ​ຊີບ​ໄດ້​ເລີຍ

​ຈາກ: kaijeaw.com,แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้g8qk