ສຶກສາໄວ້! 4ທັດສະນະຄະຕິທີ່ HR ເບິ່ງຫາໃນໂຕຂອງຜູ້ສະໝັກວຽກ

ສຶກສາໄວ້! 4ທັດສະນະຄະຕິທີ່ HR ເບິ່ງຫາໃນໂຕຂອງຜູ້ສະໝັກວຽກ

30th April 2020 0 By Education

ເຄີຍມີຄໍາເວົ້າກ່າວໄວ້ວ່າ ທັດສະນະຄະຕິສໍາຄັນກວ່າຄວາມສາມາດ ທຸກທ່ານເຫັນດີກັບຄໍາເວົ້ານີ້ຫຼືບໍ່? ທັດສະນະຄະຕິ ຖືເປັນຕົວຊີ້ວັດສໍາຄັນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວໃນການເຮັດວຍກໄດ້ ເພາະຄົນທີ່ເກັ່ງຫຼາຍ ແຕ່ຫາກມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ດີ ສຸດທ້າຍແລ້ວກໍ່ອາດຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວໄດ້ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຄົນທີ່ທັດສະນະຄະຕິດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ເກັ່ງຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າຈະພະຍາຍາມປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ ຈົນກ້າວສູ່ຄວາມສໍາເລັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ທັດສະນະຄະຕິດີ ຈຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເກນວັດທີ່ HR ນິຍົມໃຊ້ໃນການເລືອກຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກໃນອົງການຂອງຕົນເອງສະເໝີມາ.

ຈາກການເຮັດບົດວິໄຈຂອງ Adecco ທີ່ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຜ່ານການສໍາພາດ ແລະ ຄັດເລືອກຄົນໄປເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດຕ່າງໆ ພົບວ່າ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກຈະມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ເປັນອົງປະກອບຢູ່ 4ດ້ານດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງອົງປະກອບຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານັ້ນ ລ້ວນຈະສະທ້ອນເຖິງມຸມມອງ, ທັດສະນະຄະຕິ ລວມໄປເຖິງພຶດຕິກໍາ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮັດວຍກໄດ້ສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີສໍາພັນທີ່ດີກັບຜູ້ຮ່ວມງານ.

1 ມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ

ສິ່ງທີ່ຈະວັດວ່າເຮົາຈະປະສົບຄວາມສໍາເລັດຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ຂຶ້ນກັບທັດສະນະຄະຕິດ້ານນີ້ ເພາະໃນການເຮັດວຽກຍ່ອມມີອຸປະສັກ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆ ບາງຄົນພົບບັນຫາແລ້ວກໍ່ອາດທໍ້ແທ້ ລົ້ມເລີກໄປກາງທາງ ແຕ່ຄົນທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈ ຈະມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ ມີຄວາມພຽນພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາຫົນທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະຕ້ອງຍອມເສຍສະລະຄວາມສະບາຍໄປ ກໍ່ພ້ອມທຸ່ມເທເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເປົ້!ໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

2 ອົດທົນຕໍ່ສະຖານະການທີ່ກົດດັນ

ມີທັດສະນະຄະຕິຕໍ່ສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນສະຖານະການທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຫຼື ກົດດັນ ກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບແຮງກົດດັນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາໄດ້ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີວຽກໜັກ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີແຮງກົດດັນ ຫຼື ບັນຫາຂຶ້ນມາ ແມ້ວ່າອາດຈະກະທົບກະເທືອນກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ແຕ່ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະຟື້ນຕົວກັບມາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ບໍ່ຈົມຢູ່ກັບບັນດົນເກີນໄປ ເບິ່ງໄປທາງໜ້າ ເບິ່ງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ຮັບມືໄດ້.

3 ມີພະລັງພ້ອມຮຽນຮູ້ກັບສິ່ງໃໝ່ໆ

ໂລກໃນປັດຈຸບັນປ່ຽນແປງໄວຂຶ້ນທຸກມື້ ການເປີດໃຈຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ຂົນຂວາຍຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ທົດລອງລົງມືເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການລັບຄົມທັກສະເກົ່າ ເພີ່ມເຄີມທັກສະໃໝ່ ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ ແລະ ຕໍ່ຍອດໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ກ້າວໜ້າທັນກັບສະຖານະການທີ່ປ່ຽນແປງໄປ.

ຄົນທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິດ້ານນີ້ ມັກມີມຸມມອງແບບ Staret-up ຄື ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖ້າໃຫ້ທຸກຢ່າງພ້ອມຈຶ່ງລົງມືເຮັດ ແຕ່ໃຫ້ລົງມືເຮັດທັນທີ ແລ້ວຄ່ອຍໆຮຽນຮູ້ປັບປຸງໄປ ກ້າທີ່ຈະລອງຜິດລອງຖືກ ເພາະຫາກລໍໃຫ້ທຸກຢ່າງພ້ອມ ຫຼື ຍຶດຕິດກັບແບບແຜນໃນອາດີດ ເອົາແຕ່ຄິດວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ ບໍ່ກ້າຮຽນຮູ້ ຫຼື ທົດລອງສິ່ງໃໝ່ໆ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂາດໂອກາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງສູງ.

4 ຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ

ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ສາມາດສ້າງຄວາມສໍາເລັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າການເຮັດວຽກຄົນດຽວ ການມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ພ້ອມຈະເອື້ອເຟື່ອເຜື່ອແຜ່ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກເປັນໄປໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ສາມາດສ້າງສັນວັດທະນະທໍາການເຮັດວຽກທີ່ພ້ອມຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເພິ່ງພາອາໄສກັນ ຮ່ວມມືກັນເຮັດວຽກ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຖະໜັດຂອງແຕ່ລະຄົນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນສະຖານະການທີທຸກຄົນຕ່າງພົບວິກິດ ຄຸນສົມບັດຂໍ້ນີ້ ກໍ່ຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດກ້າວຜ່ານວິກິດໄປພ້ອມກັນໝົດທີມ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຈາກ 4ຂໍ້ນີ້ ຫາກຜູ້ສະໝັກໄດ້ຮັບຄະແນນຫຼາຍກວ່າ 70% ກໍ່ຈະຖືກປະເມີນວ່າມີທັດສະນະຄະຕິໃນການເຮັດວຽກດີ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດວຽກໄດ້ສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ມີໂອກາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກ