ສາກມືຖືຢ່າເຮັດສິ່ງນີ້ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ແບັດເສື່ອມໄວ+ອັນຕະລາຍ

ສາກມືຖືຢ່າເຮັດສິ່ງນີ້ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ແບັດເສື່ອມໄວ+ອັນຕະລາຍ

30th December 2019 0 By Admin

ທຸກວັນນີ້ສະມາດໂຟນ ໄດ້ເຂົ້າມາເປັນປັດໄຈທີ5 ໃນການດຳລົງຊີວິດແລ້ວ, ບາງຄົນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳກໍ່ຕ້ອງມີມືຖືບໍ່ດັ່ງນັ້ນຄົງຖ່າຍບໍ່ອອກ ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ອາດມີຜົນເຖິງສາຍຕາຂອງເຈົ້າຂອງໃນໄລຍະຍາວໄດ້ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ວ່າກັນ ແຕ່ການສາກແບັດທີ່ຜິດວິທີນີ້ມີອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ມື້ນີ້ແອັດໄດ້ລວບລວມສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ!

1. ເວລາສາກແບັດພະຍາຍາມຢ່າໃຫ້ເຕັມ 100% ຕະຫຼອດເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມໄວ ຖ້າຈະໃຫ້ດີຄວນໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 90% ພໍດີງາມ


2. ຢ່າລໍຖ້າແບັດໝົດຈິ່ງຄ່ອຍສາກ ເຈົ້າຂອງໂທລະສັບຄວນສັງເກດຖ້າແບັດລົງຕ່ຳກວ່າ 30% ຕ້ອງສາກໄວ້ເລີຍ


3. ເມື່ອສາກໝົດແລ້ວໃຫ້ຖອດສາຍອອກທັນທີຢ່າປະສາຍສາກຄາໄວ້ກັບປັກສຽບເພາະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນໄຟສູງເກີນເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດໄດ້

4. ຢ່າສາກໄຟຄ້າງຄືນເພາະວ່າແບັດເຕັມແລ້ວແຕ່ໄຟຍັງແລ່ນເຂົ້າ-ອອກຢູ່ຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເສື່ອມໄວ
5. ຫາກສາກໂທລະສັບເຄື່ອງຮ້ອນຢູ່ແລ້ວ ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ມັນພັກຜ່ອນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນຢ່າງເຕັມທີ່ ບໍ່ຄວນສາກໄປຫຼິ້ນໄປ