ສະໝັກເລີຍ! ບໍລິສັດສະບາຍດີຕ້ອງການພະນັກງານເກືອບ 30 ຕໍາແໜ່ງ

ສະໝັກເລີຍ! ບໍລິສັດສະບາຍດີຕ້ອງການພະນັກງານເກືອບ 30 ຕໍາແໜ່ງ

5th May 2020 4 By Education

ຂ່າວດີມາອີກແລ້ວ, ສໍາລັບໃຜທີ່ຍັງຫວ່າງວຽກ, ບໍ່ມີວຽກເຮັດ ຫຼື ຕ້ອງການຢາກປ່ຽນວຽກ, ຢ່າຊ້າ ຮີບມາສະໝັກກັບບໍລິສັດນີ້ດ່ວນ ໂດຍມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນ 27 ຕໍາແໜ່ງ, ເຊິ່ງເງິນເດືອນຂຶ້ນກັບແຕ່ລະໜ້າວຽກ.

ຕໍາແໜ່ງທີ່ບໍລິສັດສະບາຍດີຕ້ອງການມີດັ່ງນີ້: ຊ່າງສ້ອມແປງ ປະກອບໂທລະສັບ 10ຄົນ ລະບຸເງິນເດືອນ 1,8 ຫາ 4ລ້ານກີບ;  ພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ 2ຄົນ ລະບຸ ເງິນເດືອນ 1,5 ຫາ 2ລ້ານກີບ; ພະນັກງານສ້າງ (ຍິງ) 2ຄົນ ເງິນເດືອນ 1,5 ຫາ 1,8 ລ້ານກີບ; ພະນັກງານ ອອະນາໄມຮ້ານ 2 ຄົນ ເງິນເດືອນ 1,5 ລ້ານກີບ; ພະນັກງານ ຂາຍ 5 ຄົນໃນສະຖານທີ່ ລະບຸເງິນເດືອນ 1,2 ຫາ 1,8 ລ້ານກີບ ພ້ອມມີເປີເຊັນຂາຍໃຫ້ນໍາ; ພະນັກງານຂາຍ ນອກສະຖານທີ່ 5ຄົນ ເງິນເດືອນ 1,5 ຫາ 2 ລ້ານກີບ ພ້ອມມີເປີເຊັນຂາຍໃຫ້ອີກເຊັ່ນກັນ ແລະ ພະນັກງານບັນຊິ 1ຄົນ ເງິນເດືອນ 1,8ລ້ານກີບ

ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ຈະມີເງິນໂອທີ ຫຼື ເງິນລ່ວງເວລາໃຫ້ອີກ, ມີວັນພັກ, ສະຖານທີເຮັດວຽກກ້ວາງຂວາງ ແລະ ສະອາດປອດໄພ, ຫາກໃຜສົນໃຈໃຫ້ກຽມເອກະສານຄື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ມາສະມັກໄດ້ເລີຍ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສອບຖາມທີ່ເບີນີ້ໄດ້ເລີຍ 020 9283 5285.