”ຈົ່ງເປັນລູກນ້ອງ ຫຼື ຫົວໜ້າທີ່ມີກໍາ” ແລ້ວຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຈະບັງເກີດແກ່ເຈົ້າ

”ຈົ່ງເປັນລູກນ້ອງ ຫຼື ຫົວໜ້າທີ່ມີກໍາ” ແລ້ວຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຈະບັງເກີດແກ່ເຈົ້າ

30th December 2019 0 By Education

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີອົງປະກອບຕາຍຕົວໃນການປະສານງານ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລໍາດັບຂັ້ນ ໜ້າທີ່ຂອງໃຜລາວ ໂດຍສະເພາະຄໍາຈໍາກັດຄວາມ ທີ່ວ່າ ”ລູກນ້ອງ ແລະ ຫົວໜ້າ”.

ພາບປະກອບຂ່າວ

”ລູກນ້ອງ ແລະ ຫົວໜ້າ”  ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຂົງເຂດຂອງຕົນເອງຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ ຫຼື ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດນັ້ນກໍ່ແລ້ວແຕ່ບຸກຄົນ, ເວົ້າມາຮອດນີ້ ເຮັດໃຫ້ແອັດສະດຸ້ງຄິດຂຶ້ນກັບບາດ ຫຼັງເຫັນຂໍ້ຄວາມທີ່ໂພສຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ເຟສບຸກ ຈາກນັກເວົ້າສ້າງແຮງບັນດານໃຈ,ນັກຂຽນ ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງລາວເຮົາ ອາຈານ ກາບແກ້ວ ທໍາມະວົງ ທີ່ໂພສເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ ລູກນ້ອງ ຫຼື ຫົວໜ້າ, ເຊື່ອວ່າຜູ້ທີ່ຕິດຕາມເພິ່ນ ກໍ່ຈະສັງເກດເຫັນເລື້ອຍໆວ່າທ່ານມັກຈະໂພສຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ເລື່ອງລາວໃນທໍານອງນີ້ຢູ່ສະເໝີ

ພາບປະກອບຂ່າວ

ໃນໂພສດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸຂໍ້ຄວາມສະທ້ອນໃຫ້ຄິດເຖິງການເຮັດວຽກໃນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ ວ່າເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີແລ້ວບໍ່, ເຈົ້າເຮັດຖືກແລ້ວບໍ່, ເຈົ້າເຮັດແບບນັ້ນສົມຄວນແລ້ວບໍ່ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດຢູ່ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບ, ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຫຼື ໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ໃຜຫຼືບໍ່

ຕໍ່ກັບຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ຈົ່ງເປັນລູກນ້ອງ ຫຼື ຫົວໜ້າທີ່ມີກໍາ” ຖ້າເຈົ້າໄດ້ລູກນ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ ເຈົ້າຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຕ້ອງເຮັດເອງໝົດທຸກຢ່າງ, ນັ້ນຖືວ່າເຈົ້າເປັນຫົວໜ້າທີ່ມີກໍາ, ແຕ່ຜົນກໍາທີ່ຕາມມາ ເຈົ້າຈະກາຍເປັນຫົວໜ້າທີ່ເກັ່ງວຽກ ຖືເປັນຫົວໜ້າສ່ວນຫຼາຍໃນຍຸກນີ້

ພາບປະກອບຂ່າວ

ແຕ່ຖ້າເຈົ້າມີຫົວໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ເລື່ອງ ເຈົ້າຜູ້ທີ່ເປັນລູກນ້ອງຕ້ອງເຮັດເອງໝົດທຸກຢ່າງ, ນັ້ນຖືວ່າເຈົ້າເປັນລູກນ້ອງທີ່ມີກໍາ, ແຕ່ຜົນກໍາທີ່ຕາມມາ ເຈົ້າຈະກາຍເປັນລູກນ້ອງທີ່ເກັ່ງວຽກ ຖືເປັນລູກນ້ອງໃນຝັນຂອງຫົວໜ້າໃນຍຸກນີ້ ຍຸກທີ່ອຶດລູກນ້ອງເກັ່ງ

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຖິງເຈົ້າຈະເປັນລູກນ້ອງ ຫຼື ຫົວໜ້າ ສໍາຄັນວ່າ ຄວນເປັນຄົນທີ່ມີກໍາ, ຢ່າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ເລື່ອງກໍພໍ ເພາະຄົນທີ່ກ້າວຫນ້າ ກໍຄືຄົນທີ່ມີກໍາ ໃນຍຸກທີ່ມີກໍາແບບນີ້

ຂອບໃຈຂໍ້ຄິດດີໆ ຈາກ: kabkeo Inspire