ໂອໂຫ ສູດໃໝ່ອີກແລ້ວປູກກ້ວຍກັບຫົວຕົ້ນເຕ້ຍເຄືອງາມຜົນຜະລິດຫຼາຍ

ໂອໂຫ ສູດໃໝ່ອີກແລ້ວປູກກ້ວຍກັບຫົວຕົ້ນເຕ້ຍເຄືອງາມຜົນຜະລິດຫຼາຍ

30th December 2019 0 By Education

 

ການປູກກ້ວຍກັບຫົວຄົງເປັນວິທີພິດສະດານທີ່ເກີດໃໝ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍແນ່ນອນ ຄົນທັງຫຼາຍເຄີຍແຕ່ເອົາໜໍ່ລົງຕາມແນວຕັ້ງ ແຕ່ມື້ນີ້ແອັດມິນສືກສາ-ໄອທີນຳເອົາແບບໃໝ່ນີ້ມາໃຫ້ລອງ ຜູ້ທີ່ປູກແລ້ວບອກວ່າຜົນດີເກີນຄາດ ຫຼັງໜຶ່ງປີຜົນຜະລິດເກີນແບບເທົ່າ 3-4 ເທົ່າ ຢາກຮູ້ຕ້ອງນຳໄປປະຕິບັດ ພຽງແຕ່ຕັດໃບ ແລະລຳຕົ້ນອອກຈາກພື້ນດິນ 25-40 ຊັງຕີແມັດ

ຂຸດຂຸມເລີກປະມານ 50 ຊັງຕີແລ້ວວາງໜໍ່ກ້ວຍລົງໃຫ້ສ່ວນຮາກຫັນຂຶ້ນຟ້າຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຖົມດິນໃສ່

ສ່ວນການດູແລກໍ່ຄືກັນກັບການປູກກ້ວຍແບບພື້ນບ້ານປົກກະຕິ


ຫຼັງຈາກປູກໄປ 3 ເດືອນຈະເລີ່ມແຕກໜໍ່ກ້ວຍ 2-4 ໜໍ່ຕໍ່1 ຫຼຸມ

ຕົ້ນກ້ວຍຈະສູງພຽງປະມານ 1 ແມັດ ຫຼື ກວ່ານັ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະຈະເລີ່ມໃຫ້ຜົນຜະລິດເມື່ອອາຍຸຄົບປີເຄິ່ງ.

ຂໍ້ສຳຄັນການປູກກ້ວຍກັບດ້ານ ຈະມີໜໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸດທຳອິດປະມານ 3-4 ຕົ້ນ ແລະບໍ່ຕ້ອງໃສ່ປຸ໋ຍໃນຕອນທຳອິດ ເພາະຕົ້ນອ່ອນຈະກິນອາຫານຈາກຕົ້ນແກ່ກ່ອນ ໂດຍລວມແລ້ວຕົ້ນຈະເຕ້ຍກວ່າກ້ວຍພື້ນບ້ານທົ່ວໄປ ແຕ່ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າເຖິງ 3-4 ເທົ່າ.