ຊາວຄ້າຂາຍຕ້ອງເຮັດຕາມນີ້! ເມືອງຫົງສາແຈ້ງໃຫ້ຕິດປ້າຍບອກລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຊັດເຈນ ກັນການຖືກເອົາປຽບ

ຊາວຄ້າຂາຍຕ້ອງເຮັດຕາມນີ້! ເມືອງຫົງສາແຈ້ງໃຫ້ຕິດປ້າຍບອກລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຊັດເຈນ ກັນການຖືກເອົາປຽບ

11th May 2020 0 By Education

ປັດຈຸບບັນ ບັນຫາການຄ້າຂາຍມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ບໍ່ວ່າເປັນແມ່ຄ້າດ້ວຍກັນເອງ ຫຼື ແມ່ຄ້າ ກັບລູກຄ້າ ມີບັນຫາຊື້ຂາຍ ຕໍ່ລອງລາຄາ ຫຼື ບໍ່ບອກລາຄາທີ່ຊັດເຈນ ກໍ່ຄືການຕິດປ້າຍແຈ້ງລາຄາສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າບໍລິກສານຕ່າງໆ ໃຫ້ຊັດເຈນ, ຫຼ້າສຸດ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໃຫ້ ບັນດາຜູ້ປະກອບການຮ້ານຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການ ແລະ ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າພາຍໃນເມືອງຫົງສາ ກ່ຽວກັບການຕິດປ້າຍລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃຫ້ຊັດເຈນ.

ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຖິງບັນດາຜູ້ປະກອບການຮ້ານຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການ ແລະ ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າພາຍໃນເມືອງຫົງສາ ເລື່ອງການຕິດປ້າຍລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສະບັບເລກທີ 376/ອຄ.ຫສ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທຸກໆຜູ້ປະກອບການຮ້ານຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການ ແລະ ພໍ່ຄ້າ-ແມ່ຄ້າພາຍໃນເມືອງຫົງສາ  ໃຫ້ຕິດປ້າຍລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢູ່ພາຍໃນຮ້ານຂອງຕົນ ແລະ ຕ້ອງຕິດປ້າຍລາເປັນເງິນກີບ.

ພາບປະກອບຂ່າວ

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ຊື້ບໍລິການ ຫຼີກລ່ຽງການເອົາລັດເອົາປຽບກັນລະຫວ່່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ. ຖ້າຫາກຜູ້ປະກອບການທ່ານໃດຖືເບົາບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຫຼື ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາພົບເຫັນຄັ້ງທີໜຶ່ງ ແມ່ນຈະໄດ້ສຶກສາອົບຮົມ, ກ່າວເຕືອນ ພ້ອມເຮັດບົດບັນທຶກ, ພົບເຫັນຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນຈະໄດ້ປັບໄໝຕາມດໍາລັດ 474/ນຍ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການອື່ນໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ພາບປະກອບຂ່າວ