ຕ້ອງເອົາຕາມນີ້! ບໍ່ແກ້ວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງກໍານົດລາຄາສິນຄ້າປະເພດສັດໃຫຍ່ໄວ້ລະອຽດທັງໝູ ແລະ ງົວ ຄວາຍ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ

ຕ້ອງເອົາຕາມນີ້! ບໍ່ແກ້ວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງກໍານົດລາຄາສິນຄ້າປະເພດສັດໃຫຍ່ໄວ້ລະອຽດທັງໝູ ແລະ ງົວ ຄວາຍ ຜູ້ຂາຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ

14th May 2020 0 By Education

ຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 01/ຄສຄຂ.ບກ, ບໍ່ແກ້ວ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງລາຄາຊີ້ນຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ປະທານຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ ຕົກລົງຄື: ຕົກລົງໃຫ້ຮັບຮອງເອົາລາຄາຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າປະເພດຊີ້ນຄວາຍ, ງົວ ແລະ ໝູ ທີ່ວາງຈຳໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນ
ແຂວງດັ່ງນີ້:

1 ປະເພດຊີ້ນຄວາຍ ແລະ ງົວ: ຊີ້ນສົດປະເພດ 1 ລາຄາ 65.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ຊີ້ນປະສົມ ປະສົມປະເພດ 2 ລາຄາ 60.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ເຄື່ອງໃນ ລາຄາ 55.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ກະດູກ, ຫົວ, ຕີນ. ລາຄາ 25.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ.

2 ປະເພດຊີ້ນໝູ: ຊີ້ນສົດ ປະເພດ 1 ລາຄາ 45.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ຊີ້ນປະສົມ ປະເພດ 2 ລາຄາ 40.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ຊີ້ນສາມຊັ້ນ ລາຄາ 35.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ເຄື່ອງໃນ ລາຄາ 35.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ຫົວ, ຕີນ ລາຄາ 25.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ນ້ຳມັນ ລາຄາ 15.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ.

ທັງນີ້, ໄດ້ມອບໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເປັນເຈົ້າການເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການຮັບຮອງລາຄາໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາຕາມໃຈ, ມອບໃຫ້ຄະນະກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂັ້ນແຂວງ ຕິດຕາມ, ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.