ໂອກາດຮ່ວມງານກັບ LAPNet ມາແລ້ວ ບຸລິມະສິດພິເສດສາຍໄອທີ ອ່ານເງື່ອນໄຂໃຫ້ລະອຽດແລ້ວສະໝັກເລີຍ

ໂອກາດຮ່ວມງານກັບ LAPNet ມາແລ້ວ ບຸລິມະສິດພິເສດສາຍໄອທີ ອ່ານເງື່ອນໄຂໃຫ້ລະອຽດແລ້ວສະໝັກເລີຍ

14th May 2020 0 By Education

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊິນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ຫຼື LAPNet ເປັນບໍລິສັດ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບສູນກາງການຊໍາລະທຸລະກຳຍ່ອຍ ທີ່ເປັນໂຕກາງໃນການດຳເນີນທຸລະກຳທາງການເງິນ ລະຫວ່າງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ແລະ ທັນສະໄຫມ.

ມີຈຸດປະສົງ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ຈຳນວນ 3 ຕໍ່າແໜ່ງດັ່ງນີ້:
1 ພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ 1 ຕໍາແໜ່ງ
2 ພະນັກງານ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ຖານຂໍ້ມູນ 1 ຕໍາແໜ່ງ
3 ພະນັກງານ ພັດທະນາ ໂປຣແກຣມ 1 ຕໍາແໜ່ງ

ສ່ວນເອກະສານທີ່ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງປະກອບມີ: ຮູບ 3X4 ຈຳນວນ 2 ໃບ; ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຕິດຮູບ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) ສະບັບແທ້; ສຳເນົາໃບປະກາດສະນີຍະບັດ, ໃບຄະແນນ ແລະ ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ); ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ; ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ); ແບບຟອມສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ (ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ) ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ທີ່ https://drive.google.com/…/1CaaWaqlmK00b5Nb3EU05eyp84k-08g_A

ສ່ວນເອກະສານທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆບໍລິສັດຈະຮຽກເກັບຕາມພາຍຫຼັງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຍື່ນເອກະສານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ​(LAPNet) ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່@ ຊັ້ນ 5 ຕຶກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ບ້ານ ໂພນສະອາດ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນໂມງລັດຖະການ 08:00 ໂມງ ຫາ 16:00 ໂມງ, ເລີ່ມເປີດຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ແລະ ປິດຮັບເອກະສານ ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2020; ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໂທ: 030 5687610 ຫຼື 030 5529158