ດ່ວນ! ປະກາດຮັບພະນັກງານຈັດສົ່ງດ່ວນ 5ຕໍາແໜ່ງ ສົນໃຈອ່ານລາຍລະອຽດ ພ້ອມສະໝັກເລີຍ

ດ່ວນ! ປະກາດຮັບພະນັກງານຈັດສົ່ງດ່ວນ 5ຕໍາແໜ່ງ ສົນໃຈອ່ານລາຍລະອຽດ ພ້ອມສະໝັກເລີຍ

17th May 2020 0 By Education

ຂ່າວດີສໍາລັບຄົນຫວ່າງວຽກ ຫຼື ຢາກປ່ຽນວຽກມາແລ້ວ ຫຼັງແອັດມິນພົບປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານສະບັບໜຶ່ງ ເຊິ່ງປະກາດຮັບພະນັກງານຂົນສົ່ງ ຈໍານວນ 5 ຕໍາແໜ່ງ ພ້ອມຄ່າຕອບແທນສູງ ທັງເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆອີກ, ງານດີເງິນດີແບບນີ້ບໍ່ໄດ້ມີມາຕະຫຼອດ ສະໝັກດ່ວນ.

ການສະໝັກຕໍາແໜ່ງນີ້ ລະບຸເງື່ອນໄຂໄວ້ວ່າ

1 ເປັນຄົນມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ຫ້າວຫັນ, ມີລະບຽບວິໄນ, ຊື່ສັດສຸດຈະລິດ

2 ຮູ້ເສັ້ນທາງ ແລະ ບ້ານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຢ່າງດີ

3 ນໍາໃຊ້ລົດຈັກຂອງຕົນເອງເພື່ອຈັດສົ່ງເຄື່ອງ ແລະ ສິນຄ້າຕ່າງໆ

4 ມີສະຫວັດດີການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເງິນອຸດໜູນເກີດລູກ, ເງິນໂບນັດຈັດສົ່ງ 3ເດືອນ, ເງິນໂບນັດທ້າຍປີ ແລະ ອື່ນໆ

5 ລາຍຮັບຕໍ່ເດືອນ 2 ຫາ 3ລ້ານກີບ

6 ເງິນອຸດໜູນນໍ້າມັນ, ບັດເຕີມເງິນ ແລະ ຄ່າສ້ອມແປງເດືອນລະ 3 ຫາ 4ແສນກີບ

7 ເງິນສົ່ງເຄື່ອງ 60% ຂອງຄ່າບໍລິການພາຍໃນເຂດບໍລິການ ແລະ ນອກເຂດບໍລິການ

8 ເລີ່ມວຽກ 8:30 ຫາ 18:30 ໂມງ(ຈັນ ຫາ ອາທິດ)

9 ທຸກຄົນມີວັນພັກ ເຊິ່ງສາມາດໝູນປ່ຽນກັນໄດ້ໃນແຕ່ລະອາທິດ

ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈ ໃຫ້ປະກອບເອກະສານ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ 1 ສະບັບ, ສໍາມະໂນຄົວ 1 ສະບັບ, ໃບຄໍ້າປະກັນ 1 ສະບັບ ແລະ ຮູບ 3×4 ຈໍານວນ 1ໃບ ເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ເລີຍ ໂດຍໃຫ້ພົວພັນຫາ ທ່ານຈອນນີ້ ທີ່ເບີ 020 2372 6302 ທັງໂທ ແລະ ວອດແອັບ.