ບໍລິການໂຊຊຽວມີເດຍ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດ້ວຍການປັບປຸງ 4 ວິທີເຫຼົ່ານີ້

ບໍລິການໂຊຊຽວມີເດຍ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດ້ວຍການປັບປຸງ 4 ວິທີເຫຼົ່ານີ້

2nd January 2020 0 By Admin

ສະບາຍດີປີໃໝ່2020 ເຊິ່ງເປັນອີກປີທີ່ວົງການໄອທີແລະ ໂຊຊຽວມີເດຍ ຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະການພົວພັນສັງຄົມ ແລະ ທຸລະກິດ ຫຼາຍຂຶ້ນ . ດັ່ງນັ້ນການຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າທຸກວັນນີ້ການຕອບກັບຜ່ານຊ່ອງທາງໂຊຊຽວມີເດຍ ສາມາດສ້າງໃຫ້ເຕີບໂຕ ແລະ ສາມາດທຳ ລາຍທຸລະກິດ ໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ ຫາກທ່ານບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ໂອກາດ ທີ່ລູກຄ້າຈະເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ່ນໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານກໍໄປໄດ້; ດັ່ງນັ້ນແອັດມີນ ຈິ່ງໄດ້ຊອກຫາຂໍ້ມູນບາງວິທີປັບປຸງການບໍລິການໂຊຊຽວມີເດຍຂອງທ່ານດີຂຶ້ນກວ່າທີ່ເປັນຢູ່.


1.ຕອບສະໜອງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມຢ່າງໄວວາ
ລູກຄ້າທຸກຄົນມັກຕ້ອງການບໍລິການທີ່ໄວວາ ແລະ ມີການຕອບຮັບທັນທີທີ່ຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາ ໂດຍທຸລະ ກິດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີບໍລິການຕິດຕໍ່ຜ່ານຊ່ອງທາງ Facebook, Messenger, whatapp ຫຼື Line@ ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງມື ຈາກບ່ອນນີ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຕອບກັບລູກຄ້າເຊັ່ນ: ມີການຕັ້ງຄ່າຕອບຄຳຖາມທີ່ລູກຄ້າຖາມເຂົ້າມາຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ມີການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງແອັດມິນຂອງເຮົາ ແລະ ລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຫຼື ຫາກມີຄຳຖາມຈາກລູກຄ້າທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບ ແອັດມິນທີ່ເປັນຜູ້ດູແລ ຄວນເຂົ້າ ມາຕອບກັບລູກຄ້າເອງພາຍໃນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າລໍການຕອບກັບເປັນເວລາດົນເກີນໄປ ເພາະໃນເວລານັ້ນລູກຄ້າຂອງທ່ານອາດສອບຖາມຂໍ້ມູນກັບຄັບຄົນອື່ນ ຫາກເຂົາໄດ້ຄຳຕອບໄວ ເຈົ້າກໍມີໂອກາດສູນເສຍລູກຄ້າຄົນນັ້ນ ລອງຄິດເບິ່ງໃສ່ກັບຕົວເຮົາຫາກຖາມໄປດົນແລ້ວບໍ່ມີຄຳຕອບ ເຈົ້າຄິດວ່າຍັງຈັກເປິເຊັນທີ່ເຈົ້າຈະລໍຖ້າຄຳຕອບທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດຈະໄດ້ຄຳຕອບນັ້ນໆ.


2.ຕັ້ງຮັບທຸກບັນຫາ ຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໃນເຊີງບວກ
ບໍ່ວ່າຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາແບບແງ່ລົບສໍ່າໃດ ທ່ານກໍ່ຄວນສະຫງົບສະຕິອາລົມ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕອບກັບລູກຄ້າ ແລະ ຖາມເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ຖືກຈຸດດ້ວຍຖ້ອຍຄຳທີ່ສຸພາບ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮັບທີ່ມີຕໍ່ທຸລະກິດ ຍິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຄິດເຫັນທີ່ເປັນເຊິ່ງລົບຫຼາຍ ທ່ານຄວນນຳຄວາມ ຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ມາປັບປຸງທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້.
3.ສ້າງ Facebook GROUP ເພື່ອບໍລິການໂຊຊຽວມີເດຍ
ທ່ານສາມາດສ້າງ Facebook GROUP ສຳລັບລູກຄ້າເພື່ອລວມລູກຄ້າທັງໝົດທີ່ມີເອົາໄວ້ບ່ອນ ດຽວ ສາມາດຍົກລະດັບທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ ລູກຄ້າສາມາດແບ່ງປັນ ຫຼື ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຄຳ ຖາມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສື່ສານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການຂອງທ່ານ ແຕ່ກໍຄວນສ້າງກົດ ແລະ ກຳໜົດຜູ້ດູແລເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມສາມາດເດີນໄປໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.
4.ເປັນທັງມິດ ແລະ ປະໂຫຍດທີ່ດີຕໍ່ລູກຄ້າ
ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ່ນ ແລະ ຄວາມໝັ່ນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າຖືເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ດີ ແລະ ອົບອຸ່ນເປັນມິດກັບລູກຄ້າກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ດີເຊັ່ນກັນ ຈົ່ງຈັດເຮັດຄູ່ມືຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ດີ ແລະ ປະກອບການຕັດສິນໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ.


ດັ່ງທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າການ ບໍລິການໂຊຊຽວມີເດຍ ໄດ້ກາຍເປັນແພັດຟອມໜຶ່ງໃນການໃຫ້ບໍລິການລູກ ຄ້າທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ວ່ອງໄວ ສາມາດເຊື່ອມຄວາມສຳພັນທີ່ດີຜ່ານຊ່ອງທາງໂຊຊຽວມີເດຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ່ນໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.