ອໍານວຍການໄຟຟ້າລາວ ຊີ້ແຈງການປັບໂຄ້ງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ ພ້ອມຊີ້ຜູ້ໃຊ້ເກີນ 150 kWh ຈະແພງຂຶ້ນສະເລ່ຍ 50ພັນກີບ

ອໍານວຍການໄຟຟ້າລາວ ຊີ້ແຈງການປັບໂຄ້ງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ ພ້ອມຊີ້ຜູ້ໃຊ້ເກີນ 150 kWh ຈະແພງຂຶ້ນສະເລ່ຍ 50ພັນກີບ

21st May 2020 0 By Education

ເປັນກະແສຮ້ອນທີ່ສັງຄົມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ, ມີຫຼາຍຄົນອອກມາວິພາກວິຈານ ພ້ອມຂໍຄໍາຊີ້ແຈງ ຫຼື ຂໍວິທີການແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າທີ່ແພງຂຶ້ນ ທັ້ງທີ່ມີແຈ້ງການອອກມາວ່າຈະຫຼຸດລາຄາໃຫ້. ຕໍ່ກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ ທ່ານຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງແລ້ວ.

ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟ ຟ້າລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນແຕ່ລະໄລຍະຂຶ້ນກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເພາະລາຄາໄຟຟ້າຍັງເປັນລາຄາທີ່ມີການເກື້ອກູນ ແລະ ຖົມຂຸມຈາກລັດຖະບານຢູ່.

ການຊົມໃຊ້ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ ກໍເປັນລາຄາທີ່ແພງຂຶ້ນ ແລະ ຖືກລົງ ຈາກລາຄາເດີມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບາງກຸ່ມ ຕົວຢ່າງ
ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 0-150 kWh ແມ່ນລາຄາ 355 ກີບ/kWh ເຊິ່ງໄດ້ຫລຸດ 50% ຈາກລາຄາ 710 ກີບ/kWh ໂດຍຜູ້ຊົມໃຊ້ກຸ່ມນີ້ກວມປະມານ 80% ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ຫລື ເທົ່າກັບ 1 ລ້ານຄົວເຮືອນ.

ສ່ວນຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ 151-461 kWh ແມ່ນລາຄາຈະເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 30 ເຖິງ 50.000 ກີບ.