ສູດເດັດແທ້! ກໍາຈັດຫຍ້າໂດຍບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ 2ມື້ເຫັນຜົນປະຈັກຕາ

ສູດເດັດແທ້! ກໍາຈັດຫຍ້າໂດຍບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ 2ມື້ເຫັນຜົນປະຈັກຕາ

24th May 2020 0 By Education

ການໃຊ້ສານເຄມີກໍາຈັດວັດຊະພືດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ການກໍາຈັດວັດຊະພືດນັ້ນມັນມີຫຼາຍຫຼາຍວິທີ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ແອັດມິນໄດ້ຫາວິທີທີ່ໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເອົາສຸຂະພາບມາສ່ຽງ ໂດຍການໃຊ້ນໍ້າເກືອເທົ່ານັ້ນ.

ສູດກໍາຈັດຫຍ້າທີ່ແອັດມິນຈະນໍາມາສະເໜີໃນມື້ນີ້ ມີ 3ສູດດ້ວຍກັນຄື:

1 ສູດເກືອ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມມີ ເກືອ 2 ກິໂລກຣັມ, ປຸ໋ຍຢູເຣຍ 21:0:0 ຈໍານວນ 2 ກິໂລກຣັມ ແລະ ນໍ້າ 20ລິດ.  ສ່ວນວິທີການເຮັດງ່າຍໆພຽງນໍາເອົາເກືອມາປະສົມກັບປຸ໋ຍຢູເຣຍ ແລ້ວນໍາໄປປະສົມກັບນໍ້າທີ່ກຽມໄວ້. ສ່ວນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວີທີນໍາໃຊ້ ສາມາດນໍາໄປສີດໃນນາເຂົ້າ ເມື່ອຕົ້ນເຂົ້າມີຄວາມສູງປະມານເໜືອເຂົ່າ ໂດຍໃຊ້ເວລາພຽງ 3ວັນ ຕົ້ນຫຍ້າ ຫຼື ວັດຊະພືດຈະແຫ້ງໄປເອງ ແລະ ກາຍເປັນປຸ໋ຍຊັ້ນດີໃຫ້ກັບນາເຂົ້າ.

 

2 ສູດນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 3 ລິດ, ເກືອແກງ 2ຖ້ວຍ, ນໍ້າຢາລ້າງຈານ 1 ຖ້ວຍ ແລ້ວນໍາເອົາສ່ວນປະສົມທັງໝົດມາລະລາຍເຂົ້າກັນ. ສ່ວນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີນໍາໃຊ້ ໃຫ້ນໍາມາໃສ່ຂວດສະເປ ຫຼື ຖັງສໍາລັບສີດພົ່ນ ເພື່ອນໍາໄປກໍາຈັດຫຍ້າ ພຽງ 2 ວັນຈະເຫັນຜົນທັນທີ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ.

3 ສູດນໍ້າຫົວໄຊເທົ້າ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກຽມ ນໍ້າໄຊເທົ້າ 1ສ່ວນ, ນໍ້າໝາກພ້າວອ່ອນ 1 ສ່ວນ, ຜົງກລູໂຄສ 1 ສ່ວນ ໃຫ້ນໍາສ່ວນປະກອບທັງໝົດມາປະສົມເຂົ້າກັນ ແລ້ວນໍາໄປໝັກໄວ່້ 1ຄືນ. ສ່ວນອັດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທີນໍາໃຊ້: ຫຼັ້ງໝັກຄົບ 1ຄືນ ໃຫ້ນໍາມາປະສົມກັບນໍ້າປະລິມານ 20ຊີຊີ/ນໍ້າ 20ລິດ/1ຄັ້ງ  ໂດຍໃຊ້ໃນໄລຍະ 7ວັນ, ເຊິ່ງສູດນີ້ສາມາດໃຊ້ກັບນາເຂົ້າໄດ້, ໃຊ້ຄວບຄຸມຫຍ້າ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ກັບຕົ້ນໝາກນາວ ແລະ ຕົ້ນໝາກພຸກໄດ້ອີກ.