ຫຼາຍເຂດພົບບັນຫານໍ້າປະປາບໍ່ມາ ແລະ ໄຟຟ້າດັບ ສັງຄົມຕັ້ງຄໍາຖາມ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

ຫຼາຍເຂດພົບບັນຫານໍ້າປະປາບໍ່ມາ ແລະ ໄຟຟ້າດັບ ສັງຄົມຕັ້ງຄໍາຖາມ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ?

25th May 2020 0 By Education

ໃນຄໍ່າຄືນທີ່ຜ່ານມາ ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2020 ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຂົງເຂດໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບບັນຫານໍ້າປະປາບໍ່ໄຫຼ, ໄຟຟ້າບໍ່ມາ ຕ້ອງອາໄສໄຕ້ທຽນ ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຊ້ຊີວິດໄປຊົ່ວຂະນະໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະອາກາດຮ້ອນແບບນີ້.

ຕໍ່ກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນສຽງວິພາກວິຈານ ແລະ ສ້າງຄວາມງຸນງົງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພ້ອມມີການຕັ້ງຄໍາຖາມຂຶ້ນມາວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບນໍ້າປະປາ ແລະ ໄຟຟ້າ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນໄລຍະນີ້ ເປັນຊ້ວງໜ້າຮ້ອນ ແນ່ນອນວ່າການໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ໄ ກໍ່ຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ບໍ່ວ່າເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍາລັງການຜະລິດນໍ້າ ແລະ ໄຟຟ້າ ຍັງສໍ່າເກົ່າ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດຂ້ອງດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄໍາຕອບທີ່ແນ່ຊັດວ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນແທ້ ແລະ ປະຊາຊົນຍັງຈະພົບບັນຫານີ້ອີກ ຫຼື ບໍ່ ກໍ່ເປັນຄໍາຖາມທີ່ຍັງບໍ່ມີຄໍາຕອບເຊັ່ນກັນ.

ຂະນະດຽວກັນ ໃນຄໍ່າຄືນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ມື້ໄຟດັບກໍ່ມີເຫດການລົດຈົກ ເກາະສາຍໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ເສົາໄຟລົ້ມ ແລະ ສາຍໄຟຂາດຢູ່ເຂດ ໜັງບົວທອງ, ເຊິ່ງກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນແມ່ນສາເຫດຂອງໄຟຟ້າດັບຫຼືບໍ່. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຫດການດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຖືວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ໄວ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີ ຫຼາຍເຂດກໍ່ກັບມາໃຊ້ໄຟຟ້າໄດ້ຄືນ.