ຮຽກຮ້ອງນາຍຈ້າງຢ່າສວຍໂອກາດຊ້ວງໂຄວິດ-19 ເປັນຂໍ້ອ້າງເລີກຈ້າງແຮງງານແບບຖາວອນໂດຍບໍ່ຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ

ຮຽກຮ້ອງນາຍຈ້າງຢ່າສວຍໂອກາດຊ້ວງໂຄວິດ-19 ເປັນຂໍ້ອ້າງເລີກຈ້າງແຮງງານແບບຖາວອນໂດຍບໍ່ຈ່າຍຄ່າຕອບແທນ

26th May 2020 0 By Education

ປັດຈຸບັນທົ່ວໂລກກໍາລັງພົບວິກິດໂຄວິດ-19 ລະບາດຢ່າງໜັກ ອັນສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານຕໍ່ປະເທດນັ້ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ. ສະເພາະລາວເຮົາເອງກໍ່ກະທົບໜັກບໍ່ຕ່າງກັນ ມີຫຼາຍກິດຈະການເຖິງຂັ້ນປິດໂຕລົງ, ບາງກິດຈະການຈໍາໃຈຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຈໍານວນພະນັກງານລົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຈ້າງຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍຕ້ອງຕົກວຽກ ບໍ່ມີລາຍຮັບ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃນທົ່ວປະເທດ ຢ່າສວຍໂອກາດໃນໄລຍະທີ່ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານແບບຖາວອນ ເພື່ອຫລີກຫລ່ຽງການຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເພາະເປັນການຜິດຕໍ່ກົດໝາຍແຮງງານທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ.

ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ, ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານລາວໜັກໜ່ວງສົມຄວນ ເພາະຕ້ອງໄດ້ໂຈະກິດຈະການຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະເດືອນເມສາ – ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເຮັດໃຫ້ກະທົບເຖີງການຈ້າງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກຳມະກອນ ກໍ່ຄື ຜູ້ອອກແຮງງານບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ຂາດລາຍໄດ້.

ປັດຈຸບັນ ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຍັງບໍ່ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງລະອຽດເທື່ອກ່ຽວກັບຈຳນວນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນທົ່ວປະເທດ, ສ່ວນການຊ່ວຍເຫລືອກຳມະກອນ ກໍ່ຄື ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ລັດຖະບານຍັງບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ ຫລື ແຈ້ງການໃດໆ ອອກມາເທື່ອ.

ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເຖີງວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານລາວ, ແຕ່ຍັງຖືວ່າເປັນຜົນກະທົບໃນໄລຍະບໍ່ດົນເມື່ອທຽບໃສ່ປະເທດທີ່ມີອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ.

ສະນັ້ນ ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທັງໝົດພະຍາຍາມຮັກສາແຮງງານຂອງຕົນເອງໄວ້ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫລືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ ແມ່ນຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ສວຍໂອກາດທີ່ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານແບບຖາວອນ ເພື່ອຫລີກຫລ່ຽງການຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເພາະການໂຈະການຈ້າງງານຊົ່ວຄາວບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການຍົກເລີກການຈ້າງງານ ຫລື ໃຫ້ແຮງງານອອກວຽກແບບຖາວອນ, ຖ້າຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດປະຕິບັດແມ່ນຜິດຕໍ່ກົດໝາຍແຮງງານທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນກໍລະນີທີ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃດຕ້ອງການປັບປຸງຕໍາແໜ່ງງານ ຫລື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງຕົນຄືນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການທີ່ເກີດ ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງກັນກັບແຮງງານຂອງຕົນເປັນແຕ່ລະບຸກຄົນຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງຈິ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.

ຂອບໃຈຮູບຈາກ: ຂ່າວເສດຖະກິດການຄ້າ