12 ມິຖຸນາ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ

12 ມິຖຸນາ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ

11th June 2020 0 By Education

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການ ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຖິງ ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະບັບເລກທີ 0553/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປັບລາຄາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຄັງແຮແອັດຊັງພິເສດ 250 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ 200 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນ 300 ກີບ/ລິດ.

ສ່ວນການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 230 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທໍາມະດາ ປັບຂຶ້ນ 230 ກີບ/ລິດ ແລະ ກາຊວນປັບຂຶ້ນ 200 ກີບ/ລິດ.

ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ຮນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ສະບັບເລກທີ 0479/ກຄພນ.ຄສລ, ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ, ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂ້າງເທິງນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປໍ້າຂາຍຍ່ອຍຂອງຕົນ ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເຊິ່ງລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເວລາ 6:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການ 0502/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2020.