ແຈ້ງ​ບັນ​ດາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໃຫ້​ຢຸດ​ແຈກ​ຢາຍ​ຢາ​ຂ້າ​ແມ່​ທ້ອງ!

ແຈ້ງ​ບັນ​ດາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ໃຫ້​ຢຸດ​ແຈກ​ຢາຍ​ຢາ​ຂ້າ​ແມ່​ທ້ອງ!

25th June 2020 0 By Entertain

ຜົນພວງຈາກເຫດການທີ່ເກີດກັບນ້ອງນັກຮຽນດັ່ງທີ່ເປັນຂ່າວໄປມື້ວານນີ້ ແລະ ກ່ອນໜ້ານີ້ ພາຍຫຼັງກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຫຼາຍນ້ອຍເກີດອາການແພ້ຢາ ວິນຫົວປວດຮາກ ຈົນຕ້ອງໄດ້ຫາມສົ່ງໂຮງໝໍໂດຍດ່ວນ, ຫຼ້າສຸດ ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີແຈ້ງການອອກມາແລ້ວໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນຢຸດການຢາຍຢາດັ່ງກ່າວໃຫ້ນັກຮຽນກິນຈົນກວ່າຈະຫາສາເຫດພົບ.


ໂດຍກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ອອກໜັງສືແຈ້ງການ ເລກທີ 792/ກຄພຕ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ເຖິງຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລື່ອງຢຸດການຢາຍຢາຂ້າແມ່ທ້ອງໃນໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ.


ອີງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020, ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຈ້ງຫາພະແນກສຶກສາແຂວງ, ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຢຸດການຢາຍຢາຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າທີມງານຈະຊອກຫາສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ນັກຮຽນມີຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາໄດ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊາບ ແລະ ພ້ອມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທ່ານເປັນຢ່າງດີ.