ສາຍສິນລະປະຕ້ອງລອງ ສະໝັກທຶນໄປແລກປ່ຽນສິນລະປະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ອິນໂດເນເຊຍ 2020

ສາຍສິນລະປະຕ້ອງລອງ ສະໝັກທຶນໄປແລກປ່ຽນສິນລະປະ ວັດທະນາທໍາ ທີ່ອິນໂດເນເຊຍ 2020

10th January 2020 0 By Entertain

ເອົາໃຈສາຍສິນລະປະທີ່ມັກຮັກໃນ ດ້ານການ ຮ້ອງເພງ, ລໍາ, ຟ້ອນ ຫຼື ຫຼິ້ນເຄື່ອງດົນຕີຕ່າງໆ ປັດຈຸບັນມີທຶນໄປແລກປ່ຽນ ທີ່ຈະໃຫ້ໍາວໜຸ່ມລາວ ໄປຮຽນແລກປ່ຽນ ທາງດ້ານສິນລະປະ ແລະ ວັດທະນາທໍາ.

ໂດຍເປັນທຶນເຕັມ 100% ຟຮີທຸກຢ່າງ ເດີນທາງຮຽນຮູ້ວັດທະນາທໍາ ແລະ ສິນລະປະ ຢູ່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໄປເກືອບທຸກລັດ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ.

ຖືວ່າເປັນປະສົບການ, ການຽນຮູ້ທີ່ດີສໍາລັບຊີວິດ ລອງສະໝັກໄປໄດ້ເລີຍ ໂອກາດດີໆອາດເປັນຂອງທ່ານ

.

ສໍາລັບໃຜທີ່ຢາກເຂົ້າຮ່ວມກໍງ່າຍໆເລີຍ ພຽງແຕ່ອ່ານທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບວິທີການສະຫມັກ ຈາກນັ້ນ ລົງມື ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ສະຫມັກໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງປິດຮັບສະໝັກ: ວັນທີ 14/02/2020

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາອ່ານ ແລະ ສະຫມັກ ຕາມລາຍລະອຽດ ຂ້າງລຸ່ມນີ້

http://www.indonesia.cz/wp-content/uploads/2017/01/General.pdf?fbclid=IwAR2qMVPQ2APWI2l3sTrN75wHhGW0pR6cVvwmUKAhRUlHxJY-u0AXp0JErik

Or contact the Indonesian Embassy at : 020 76755866