ເຫັນແລ້ວຢາກເປັນລົມຕາມ! ອົດສາອົດອອມສຸດທ້າຍໝູເຮັດເສັ້ນ ເຫັນເງິນຈົນລ່ອຍ

ເຫັນແລ້ວຢາກເປັນລົມຕາມ! ອົດສາອົດອອມສຸດທ້າຍໝູເຮັດເສັ້ນ ເຫັນເງິນຈົນລ່ອຍ

11th July 2020 0 By Education

ການອອມເງິນມີຫຼາຍວິທີແລ້ວແຕ່ຄົນໃດສະດວກໃນວິທີໃດ ບາງກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງທຶນບ້ານ, ບາງກໍ່ເຂົ້າຫວຍ ບາງກໍ່ເອົາເຂົ້າທະນາຄານ ແລະຍັງມີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ອອມໃສ່ກະປຸກ, ໃນໄຫ ຫຼື ຫີບປ່ອນເງິນ ແຕ່ຈະໃຫ້ດີສຸດຄວນເປັນທະນາຄານ ຫຼື ສະມາຄົມຂອງບ້ານຈະປອດໄພກວ່າ.

ສຳລາຍນີ້ເພິ່ນອອມໂດຍການຢອດກະປຸກໃສ່ໂຕໝູ ໃນແບບທີ່ພໍ່ແມ່ມັກຊື້ມາໃຫ້ລູກໆປ່ອນ ເປັນການປະຢັດ ແລະສອນລູກໆໃຫ້ຮູ້ເກັບອອມແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແຕ່ບາງເອີນຖືກກະປຸກບໍດີ ເງິນຕົກໂໝກໝົດເລີຍໄຄແຕ່ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ.

ເຈົ້າຂອງກະປຸກບອກວ່າຫາກໍ່ຊື້ມາໄດ້ເດືອນດຽວ ຢອດເລື້ອຍໆແຕ່ບາງເອີນບໍ່ມີເງິນໃຊ້ຈິ່ງເອົາໝູມາຂ້າ ແລະປະກົດວ່າເງິນປ່ຽນສະພາບໄປໝົດເລີຍ, ມີແຕ່ໃບແສນໃບເງິນບາດ ໜ້າເສຍດາຍຢູ່. ເຈົ້າຂອງໝູຍັງບອກວ່າຢາກເອົາໄວໜຶ່ງປີຈິ່ງທຸບແຕ່ຟ້າວໃຊ້ເງິນບໍ່ຊັ້ນລະບໍ່ຢາກນຶກສະພາບຈະເປັນແນວໃດ.

ຄືທີ່ວ່າການອອມເງິນມີຫຼາຍວິທີ ຖ້າບໍ່ສະດວກໄປທະນາຄານທຸກມື້ກໍ່ໜ້າຈະຊື້ຖົງຜ້າຝ້າຍທີ່ບໍ່ຊຸ່ມມາໃສ່ແທນກະປຸກຈະດີກວ່າເຮົາສາມາດເປີດເບິ່ງໄດ້ທຸກວັນ ສ່ວນວ່າຈະຈ່າຍຫຼືບໍຂຶ້ນກັບຜູ້ອອມ ຫວັງວ່າບາງເລື່ອງນີ້ຈະຊ່ວຍເຕືອນຫຼາຍໆຄົນບໍ່ໃຫ້ສູນເສຍເງິນໄປຟຣີໆ ເພາະທະນາຄານຊ່ວຍປ່ຽນໃຫ້ກໍ່ອາດຈະມີແຕ່ເງິນກີບ.