ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Site Engineer ແລະ Wireless Network Optimization Engineer ສະໝັກເລີຍ

ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ Site Engineer ແລະ Wireless Network Optimization Engineer ສະໝັກເລີຍ

13th January 2020 0 By Entertain

ໃຜທີ່ຮຽນຈົບຈາກວິຊາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ມີປະສົບການ ທີ່ກໍາລັງຊອກວຽກຢູ່ສະໝັກເລີຍເປັນຄອບຄົວໜຶ່ງກັບ COMBA ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳລາວ ເພາະປັດຈຸບັນເພິ່ນກໍາລັງຊອກເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ 2 ຕໍາແໜ່ງ ຕໍາແໜ່ງລະ 4 ຄົນ ຕາມລາຍລະອຽດນີ້:

ຕໍາແໜ່ງ 1: Site Engineer 4 ຄົນ, ຕໍາແໜ່ງ 2: Wireless Network Optimization Engineer 4 ຄົນ ເງິນເດືອນ: 3,000,000-5,000,000 ກີບ/ເດືອນ

ສອບຖາມສະໝັກ: ຈັດ CV ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ (ໃບຜ່ານງານ, ໃບປະກາດ) ໃສ່ PDF ອັນດຽວ, ແລ້ວສົ່ງເຖິງ Email: mengguiying@comba.com.cn, ຕັ້ງຊື່ PDF ເປັນ: ຊື້ເຈົ້າຂອງ CV + ຕໍາແໜ່ງທີ່ສະໝັກ, ຜູ້ຕິດຕໍ່: ນ. ພອນ, ເບີໂທ 020-2221 0698

ຕໍາແໜ່ງ 1: Site Engineer ຈໍານວນ: 4 ທ່ານ ຕາມເງື່ອນໄຂນີ້ ສາມາດໄປວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້, ຮຽນຈົບຈາກວິຊາໂທລະຄົມມະນາຄົມ,ມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມເຖິງ 1 ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ດີເດັ່ນພິເສດສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ເປັນພີເສດ, ສາມາດສື່ສານດ້ວຍພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນຢ່າງດີ

ສໍາລັບໜ້າວຽກແມ່ນ ຊີ້ນໍາ-ຕິດຕາມການຕິດຕັ້ງ hardware ຢູ່Site, ຕິດຕາມ-ແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕັ້ງຂອງ Site, ວັດແທກ-ທົດສອບ Site, ແກ້ໄຂອາລາມ (Alarm) ຂອງ Site, ປະສານງານວຽກຢູ່ Site ກັບ subcontractor (ທີມງານການຕິດຕັ້ງ) ແລະ ລູກຄ້າ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການປົກກະຕິ, ເກັບມ້ຽນຮັກສາ data ແລະ ເອກະສານຂອງ Site ແລະ ເງິນເດືອນ ແມ່ນ 3,000,000-5,000,000 KIP/ເດືອນ

ວິທີສະໝັກ: ສົ່ງ CV ເຖິງ Email: mengguiying@comba.com.cn; ຜູ້ຕິດຕໍ່: ນ. ພອນ, ເບີໂທ&Whatsapp 020-2221 0698, Wechat: guiyingmeng

ຕໍາແໜ່ງ 2: Wireless Network Optimization Engineer ຈໍານວນ: 4 ທ່ານ ຕາມເງື່ອນໄຂນີ້ ສາມາດໄປວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້, ຮຽນຈົບຈາກວິຊາໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານ Wireless network optimization ເຖິງ 1 ປີຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ດີເດັ່ນພິເສດສາມາດພິຈາລະນາໄດ້ເປັນພີເສດ ແລະ ສາມາດສື່ສານດ້ວຍພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນໄດ້ດີ.

ສ່ວນໜ້າວຽກແມ່ນ ສາມາດໃຊ້ໂປແກ້ມ NEMO (ໂປແກ້ມ network optimization testing) ໄດ້ດີ, ຮູ້ວິທີແລະເຕັກນິກດໍາເນີນວຽກ site optimization testing ເປັນຢ່າງດີ, ວິໄຈບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບ Wireless network performance, ລາຍງານສະພາບຕົວຈີງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມ,  ສາມາດໃຊ້ໂປແກ້ມ office ໄດ້ດີ, ສາມາດຂຽນບົດຣີພ໋ອດ ແລະ ຮວບຮວມ data, ໃຊ້ PPT & EXECL ໄດ້ດີ, ສື່ສານກັບລູກຄ້າໂດຍກົງ,ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າແລ້ວລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າທີມ, ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລູກຄ້າ.


ແກ້ໄຂຄໍາຕໍາໜິຕິຊົມຂອງລູກຄ້າຢ່່າງທັນເວລາ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ປອບໃຈລູກຄ້າ ສໍາລັບເງິນເດືອນ 3,000,000-5,000,000 KIP/ເດືອນ

ວິທີສະໝັກ ຈັດ CV ແລະ ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ (ໃບຜ່ານງານ, ໃບປະກາດ) ໃສ່ PDF ອັນດຽວ, ແລ້ວສົ່ງເຖິງ Email: mengguiying@comba.com.cn, ຕັ້ງຊື່ PDF ເປັນ: ຊື້ເຈົ້າຂອງ CV + ຕໍາແໜ່ງທີ່ສະໝັກ; ຜູ້ຕິດຕໍ່: ນ. ພອນ, ເບີໂທ 020-2221 0698