ກັບມາອີກຄັ້ງ! ເພີ່ມມື້ເລກອອກເປັນ 2ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ

ກັບມາອີກຄັ້ງ! ເພີ່ມມື້ເລກອອກເປັນ 2ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ

14th January 2020 0 By Education

ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເປັນຂ່າວດີຂອງແມ່ຫວຍທີ່ຈະໄດ້ຂາຍເລກເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1ມື້, ຫຼື ຂ່າວດີຂອງຜູ້ຊື້ ທີ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ຊ່ຽງໂຊກເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ຂ່າວຮ້າຍຂອງຜູ້ຊື້ທີ່ຈະຕ້ອງເສຍເງິນເພີ່ມອີກ 1ມື້ ຫຼັງລັດຖະບານອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດມື້ອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາຈາກ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ເປັນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ຄືວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດ.


ກະຊວງການເງິນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ສະບັບເລກທີ 0183/ກປ, ລົງວັນທີ 14 ມັງກອນ 2020, ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ແມ່ນເຫັນດີໃຫ້ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ປັບປຸງມື້ອອກເລກລາງວັນຈາກ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ມາເປັນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ໂດຍກໍານົດເອົາເວລາ 20:00 ໂມງ ຂອງທຸກໆວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດ ເປັນວັນເວລາອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາ(ໃນກໍລະນີມື້ທີ່ກໍານົດນີ້ຫາກກົງກັບມື້ວັນພັກລັດຖະການໃຫ້ເລື່ອນໄປໃສ່ມື້ໃໝ່ຕາມວັນເວລາທີ່ເໝາະສົມ).


ນອກຈາກນີ້ພາຍໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຍັງຄຸມເຂັ້ມໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງປາບປາມຫວຍເຖື່ອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເດັດຂາດ.

ທີ່ມາ: ຊຸບຊິບບັນເທິງ