ຊີ້ແຈງຈາກເຈົ້າຂອງແບຣນ ເຫດພົບສິ່ງແປກປອມໃນນົມຍີ້ຫໍ້ດັງ?

ຊີ້ແຈງຈາກເຈົ້າຂອງແບຣນ ເຫດພົບສິ່ງແປກປອມໃນນົມຍີ້ຫໍ້ດັງ?

4th September 2020 0 By Education

ກ່ອນໜ້ານີ້ ແອັດເຄີຍນໍາສະເໜີໄປກ່ອນແລ້ວກໍລະນີຜູ້ບໍລິໂພກນົມຊະນິດໜຶ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ພາບພ້ອມລະບຸຂໍ້ຄວາມພົບສິ່ງແປກປອມໃນນົມຍີ່ຫໍ້ດັງ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກ ພົບສິ່ງແປກປອມນັ້ນຜູ້ບໍລິໂພກກໍ່ມີອາການປວດຮາກ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮັກສາຕົວຢູ່ໂຮງໝໍທັນທີ.

ຫຼ້າສຸດ ເຈົ້າຂອງແບຣນນົມດັງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຊີ້ແຈງປະເດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນວ່າ: ເມື່ອວັນທີ 21​ສິງຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ຝ່າຍບໍລິຫານຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າພົບລູກຄ້າທີ່ນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມແລ້ວ ຈຶ່ງແຈ້ງຂໍບັນຈຸຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິ່ງແປກປອມທີ່ພົບນໍາໄປກວດສອບໃນຫ້ອງແລັບ.

ແຕ່ລູກຄ້າບໍ່ສະດວກສົ່ງໃຫ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານ ຈຶ່ງຂໍເບິ່ງກ່ອງ ແລະ ທໍາການກວດເຊັກໃນເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ໜ້າລູກຄ້າ ພົບກ່ອງນົມມີຮອຍບູບ ແລະ ຈີກຂາດເລັກນ້ອຍ ຄ້າຍຄືກັບຕົກຈາກທີ່ສູງ ພ້ອມມີນົມຊຶມອອກມາເລັກນ້ອຍຢູ່ບໍລິເວນມຸມດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມ, ເຊິ່ງອາດເປັນເຫດໃຫ້ເກີດເຊື້ອລ.

ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຝ່າຍບໍລິຫານກໍ່ເຂົ້າພົບລູກຄ້າຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020 ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງອາການຂອງຜູ້ກ່ຽວ ພ້ອມພົວພັນຮັບຜິດຊອບຕາມຄວາມເໝາະສົມ.