ສຸດຍອດ​ໄອ​ເດຍ​ບັນ​ເຈີດຫຼາຍ! ສ້າງຫໍຄອຍປ່ຽນອາຍນໍ້າໃນອາກາດເປັນນໍ້າສະອາດ ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອາຟຣິກາ ມີນໍ້າດື່ມ-ໃຊ້

ສຸດຍອດ​ໄອ​ເດຍ​ບັນ​ເຈີດຫຼາຍ! ສ້າງຫໍຄອຍປ່ຽນອາຍນໍ້າໃນອາກາດເປັນນໍ້າສະອາດ ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວອາຟຣິກາ ມີນໍ້າດື່ມ-ໃຊ້

10th September 2020 0 By Entertain

ທຸກມື້ນີ້ ມີຫຼາຍເຂດທີ່ຫ່າງໄກໃນໂລກ ທີ່ຍັງຂາດແຄ້ນນໍ້າ, ປະຊາຊົນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຂົ້າເຖິງປັດໃຈຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆເທົ່າທີ່ຄວນສະຖາປະນິກອີຕາລີ Arturo Vittori ຈື່ງຄິດໄອເດຍທີ່ຈະໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງປັດໃຈຂັ້ນພື້ນຖານ

ໂດຍສະເພາະກໍ່ແມ່ນນໍ້າທີ່ສະອາດ ຜ່ານຫໍຄອຍສູງ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດໃນການປ່ຽນອາກາດເປັນນໍ້າ
ຫໍຄອຍນີ້ມີຊື່ວ່າ: “Warka Tower” ໂດຍຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດແລ້ວ ອາກາດມັກຈະມີອາຍນໍ້າສະເໝີ ບໍ່ວ່າສະພາບອາກາດຈະເປັນແນວໃດ Vittori ຈື່ງພະຍາຍາມສ້າງຫໍຄອຍສູງພຽງຟ້າ ທີ່ສາມາດເອົາໄປຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃດກໍ່ໄດ້ ເພື່ອເກັບໄອນໍ້າຈາກອາກາດ
ຫໍຄອຍ Warka Tower ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເກັບນໍ້າຈາກອາກາດ ທີ່ມາຈາກຝົນ ໝອກ ແລະ ນໍ້າຄ້າງ


ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ພວກເຂົາໄດ້ພັດທະນາໂຄງສ້າງຫຼາຍກວ່າ 12 ຕົ້ນແບບ ເພື່ອທົດລອງໃຊ້ວ່າ ວັດຖຸໃດ ເໝາະສົມກັບການສ້າງຫໍຄອຍໃນສະພາບພື້ນທີ່ແບບໃດ ຈົນພວກເຂົາໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບໃນການສ້າງຫໍຄອຍນີ້ຈາກໄມ້ໄຜ່ ເສັ້ນໃຍ Polyester ຜະລິດຕະພັນຜ້າຝ້າຍ polyester ທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ 100% ແລະ ເຊືອກປ່ານ, ເພາະວ່າຈຸດສຳຄັນຂອງໂຄງການນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ນຳໃຊ້ວັດສະດຸທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຮຽບຮຽງ: FM90