ຍິນ​ດີ​ນຳ​ອາ​ຈານ! ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ​ ໄດ້ເລື່ອນຕໍາແໜ່ງເປັນ ຄະນະບໍດີ​ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຍິນ​ດີ​ນຳ​ອາ​ຈານ! ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ​ ໄດ້ເລື່ອນຕໍາແໜ່ງເປັນ ຄະນະບໍດີ​ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

11th September 2020 0 By Entertain

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ມາຍັງ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ​ ຄະນະພັກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການເລື່ອນຕໍາແໜ່ງເປັນ ຄະນະບໍດີ​ ຂອງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຄັ້ງວັນທີ​ 07​ ກັນຍາ​2020.

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ​ ຈົບການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ເສດຖະສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂກເບ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 2003, ທັງຍັງເປັນ ອາຈານຮັບເຊີນ (Visiting lecturer) ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ປະເທດ ອາເມລິກາ.

ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜ່ານມາ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ​ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫຼາຍການຄົ້ນຄົ້ວວິໄຈ ທັງໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາກົນ ໃນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບ SME, ການຄຸ້ມຄອງ ເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ, ພະລັງງານ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫຼາຍການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃຫ້ທາງ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ADB, WB, MRC, ERIA, JICA ແລະ ອື່ນໆ.

.