ຕາຢ້ານ! ໜຸ່ມນັກມວຍເກົ່າຖືກຂີ້ເຂັບຕອດເປັນເຫດຕິດເຊື້ອແຊກຊ້ອນ ສຸດທ້າຍເສຍຊີວິດ

ຕາຢ້ານ! ໜຸ່ມນັກມວຍເກົ່າຖືກຂີ້ເຂັບຕອດເປັນເຫດຕິດເຊື້ອແຊກຊ້ອນ ສຸດທ້າຍເສຍຊີວິດ

10th October 2020 0 By Education

ໃນໜ້າຝົນແບບນີ້ ແນ່ນອນວ່າເປັນໂອກາດດີຂອງສັດມີພິດຫຼາຍຊະນິດ ທຸກຄົນຕ້ອງລະວັງ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ອາດໂຊກຮ້າຍຄືນັກມວຍໜຸ່ມຄົນນີ້ທີ່ຖືກຂີ້ເຂັບຕອດ ເປັນເຫດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ພ້ອມມີຫຼາຍຢ່າງແຊກຊ້ອນຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.

ເລື່ອງລາວທີ່ແອັດກໍາລັງກ່າວເຖິງນີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ ແຕ່ຍ້ອນເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວຈຶ່ງຂໍຍົກມາເປັນອຸທາຫອນເຕືອນທຸກຄົນໄວ້ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ. ເລົ່າເຖິງເຫດການນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນກັບ ປ.ພົງສະຫວ່າງ ອາດີດນັກມວຍດັງ ຖືກຂີ້ເຂັບຕອດແລ້ວປ່ອຍໄວ້ຫຼາຍມື້ ຈົນຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ອາການໜັກ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ.

ກ່ອນເສຍຊີວິດ ລູກສາວຂອງດອກໄມ້ປ່າ ພົງສະຫວ່າງ ບອກວ່າ: ຖືກແມງໄມ້ບໍ່ຮູ້ຊະນິດ ຄາດວ່າເປັນຂີ້ເຂັບ ກັດບໍລິເວນຕົ້ນຂາຊ້າຍ ປ່ອຍໄວ້ຫຼາຍມື້ ຈົນມີອາການໄຊຂ້ໜາວສັ່ນ ວຽນຫົວ ມີອາການໜັກລົງໝົດຄືນ ກະທັ້ງໄປໂຮງໝໍ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນທີ່ສຸດ ຈາກການຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ເນື່ອງຈາກມີໂລກປະຈໍາຕົວຢູ່ແລ້ວນັ້ນຄືເບົາຫວານ ແລະ ໂລກຕັບ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຈາກປະເດັນດັ່ງກ່າວທີມໝໍ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານບອກວ່າ ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພິດຂອງຂີ້ເຂັບນັ້ນບໍ່ໜ້າແມ່ນແທ້ ເພາະໂດຍປົກກະຕິພິດຂອງຂີ້ເຂັບຈະບໍ່ຮຸນແຮງຄືກັບພິດຂອງງູ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດ ຫຼືເສຍຊີວິດໜ້ອຍຫຼາຍ ເຊິ່ງຜ່ານມາໃນປະເທດໄທຍັງບໍ່ມີສະຖິຕິຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພິດຂອງຂີ້ເຂັບແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຍົກເວັ້ນ ຄົນໆນັ້ນມີອາການແພ້ພິດ ຍົກຕົວຢ່າງ ຖືກເຜິ້ງດຽດແລ້ວມີອາການແພ້ ຄືກັບການແພ້ຢາ ຫຼືຖືກຂີ້ເຂັບຕອດ ຫາກແພ້ພິດ ຈະເສຍຊີວິດໃນເວລາຂ້ອນຂ້າງໄວ ແລະ ອາການແພ້ຈະຕ້ອງມີຜື່ນເຕັມຕົວ ບໍ່ແມ່ນວະເພາະບໍລິເວນທີ່ຕອດເທົ່ານັ້ນ.

ໃນກໍລະນີການເສຍຊີວິດຂອງນັກມວຍດັງນີ້ ອາດມີສາເຫດອື່ນ ເນື່ອງຈາກມິປະຫວັດໂລກເບົາຫວານ ແລະ ໂລກຕັບຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງໃຜກໍ່ຕາມຫາກມີພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍບໍ່ດີ ຫາກມີບາດແຜ ບໍ່ວ່າຈາກສາເຫດໃດ ມີອາການໄຂ້ຂຶ້ນ ຄວນຮີບໄປພົບແພດ ໂດຍສະເພາະຄົນເປັນໂລກຕັບ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າຕັບແຂງ ມີພາວະພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປົກກະຕິຄົນທົ່ວໄປ ຫາກຖືກຂີ້ເຂັບຕອດ ມີອາການປວດຫຼາຍ ຄວນໄປພົບແພດ ໂດຍແພດຈະໃຫ້ຢາແກ້ປວດ ຫາກຄົນເຈັບທົນບໍ່ໄຫວກໍ່ໃຊ້ວີທີສັກຢາ ຮັກສາອາການເຈັບປວດ.

ສະຫຼຸບແລ້ວຫາກມີພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍບໍ່ດີ ເມື່ອເປັນບາດແຜ ຫຼື ຖືກຂີ້ເຂັບຕອດ ຢ່າປ່ອຍໄວ້ຈົນລຸກລາມ ຈະຕ້ອງໄປຫາແພດ ຈະຕ້ອງໄປພົບແພດ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ເພາະຫາກມີບາດແຜບໍລິເວນຈຸດສໍາຄັນທີ່ເຊື້ອໂລກເຂົ້າໄປໄດ້ງ່າຍ ຍິ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ເຊື້ອໂລກຈະເຂົ້າໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ຈົນເສຍຊີວິດໃນທີ່ສຸດ.